Handreikers talen

6 september 2021

Handreikers talen
vak handreikers Welkom in de brugklas Welkom
in de bovenbouw
NE

Welke talen spreek jij?
Wil je je leerlingen vanuit al hun verschillende taalachtergronden welkom heten en zo een veilig en positief klasklimaat creëren? Gebruik dan deze opdracht waarin leerlingen een talenpaspoort maken en met elkaar in gesprek gaan over hun meertaligheid.

x
NE

Begrippen begrijpen
Wil je weten wat er aan begrippen taalbeschouwing in groep 8 of juist in de onderbouw aan bod is geweest, om van daaruit verder te bouwen? Bekijk de leerlijn begrippen voor taalbeschouwing, zodat je je onderwijs in lezen, schrijven, spreken en luisteren vanuit een doorgaande leerlijn kunt inrichten.

x
NE

Taalsteun nodig?
Wil je de taalvaardigheid van je leerlingen versterken en zoek je mogelijkheden om hier vaker bewust en in een functionele context aan de werken? Zoek de verbinding met taaltaken in andere vakken. Op de themapagina Taalgericht vakonderwijs vind je tips en lesvoorbeelden hoe je dat aanpakt.

x
NE

Spreken is zilver, goed schrijven is goud
Wil je leerlingen motiveren met uitdagende opdrachten om hun schrijfvaardigheid verder te ontwikkelen? Bekijk dan deze pagina voor informatie, tips en schrijfopdrachten voor bb vmbo-t, havo en vwo.

x
EN

Focus op woordenschat
Leerlingen kunnen al behoorlijk wat Engels als ze in de brugklas binnenkomen. Maar wat kun je verwachten van hun taalvaardigheid? In deze Facts & Figures zie je alles in een oogopslag en zie je bijvoorbeeld dat je leerlingen echt niet bij nul beginnen met luistervaardigheid; bij gespreksvaardigheid kunnen ze naar verwachting nog wel wat extra aandacht gebruiken.

x
MVT

Zelf-tests bij taalontwikkeling
Wil je weten hoe je eigen leerlingen er voor staan? Laat ze dan een digitale of schriftelijke self-assessment doen. Op deze website zie je een overzicht van verschillende digitale tests en het ‘papieren’ self-assessment grid.

Afhankelijk van hun taalniveau kunnen je leerlingen het schema in het Engels of in het Nederlands invullen. De uitkomsten bespreek je dan in de klas: wat kun je al in het Engels? Kun je daar voorbeelden van geven? En vervolgens; wat gaan we dit jaar leren?

x
MVT

Welkom/bienvenue/wilkommen/welcome
Weet je waar je je leerlingen naar toe moet leiden als het gaat om hun taalvaardigheid? Oftewel: wat is het ERK-streefniveau dat past bij jouw leerlingen voor Engels, voor Frans, voor Duits en voor Spaans? Dit hebben we in kaart gebracht op de website www.erk.nl.

x