handreikers exacte vakken

7 september 2021

Handreikers exacte vakken
vak handreikers Welkom in de brugklas Welkom
in de bovenbouw
WI

Welkom in de brugklas bij wiskunde
Leerlingen ervaren een drempel bij de overgang van po naar vo, van rekenen naar wiskunde. Voor een soepele doorstroom van po naar vo is het belangrijk aandacht te hebben voor overeenkomsten en verschillen. Leerlingen hebben in groep 7 en 8 inhouden aangeboden gekregen die in de onderbouw van het vo net anders en daarom soms niet herkenbaar zijn. Denk hierbij aan de weergave van rekensymbolen en het rekenen met variabelen of breuken. Leerlingen werken in het vo ook met nieuwe rekeninstrumenten, zoals de rekenmachine, passer en geodriehoek. Leerkrachten in groep 8 kunnen de leerlingen hierop voorbereiden, maar door de schoolsluiting hebben leerkrachten wellicht andere keuzes gemaakt en is hiervoor misschien minder aandacht geweest.
We hebben een overzicht (pdf, 161 kB) gemaakt met enkele voorbeelden van specifieke rekenwiskunde-inhoud met daarbij de verschillen tussen po en vo.

x
WI

Wiskunde A/B/C in de bovenbouw van het havo/vwo!
In het wiskundevak zul je veel herkennen uit de wiskunde die je in de onderbouw hebt gehad. Maar vanaf nu zijn er ook sommige dingen een beetje anders. Zo heb je bijvoorbeeld een andere rekenmachine dan in klas 1-3: een grafische rekenmachine. Op zo’n rekenmachine kun je nog meer wiskundige berekeningen uitvoeren dan op je vorige machine. En je kunt er grafieken mee tekenen. Los van de hulpmiddelen zal de wiskunde die je vanaf nu krijgt ook een beetje anders zijn. SLO heeft kenniskaarten ontwikkeld om de kenmerken van wiskunde A, B en C in de bovenbouw van het havo/vwo op een rijtje te zetten.

x