Sociaal emotionele ontwikkeling

6 maart 2023

Voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat jongeren contact hebben met leeftijdsgenoten of in ieder geval gelijkgestemden. Juist in de puberteit hebben onze leerlingen dit nodig om vaardigheden te ontwikkelen, meer zelfvertrouwen te krijgen en er achter te komen wie ze zelf zijn en wat ze willen. Nu dit vanwege corona lange tijd niet mogelijk was, is het goed om hier expliciet aandacht aan te besteden. De handreikers op deze pagina bieden je verschillende mogelijkheden om hieraan te werken.

Handreikers

Executieve functies en vaardigheden

Je tijd goed besteden, je aandacht erbij houden of nadenken over hoe je zelf leert en werkt? Het lijkt zo vanzelfsprekend maar ook dit moet je leren! Hoe kan je samen met je leerlingen in gesprek gaan over executieve functies? Van gezamenlijke activiteiten, naar effectieve groepsgesprekken tot een zelfscan voor leerlingen: het materiaal dat SLO heeft ontwikkeld kan je direct gebruiken in de klas.

Lekker in je vel zitten draagt bij aan ‘lekker leren’

GGD Utrecht heeft begin 2021 lesmateriaal ontwikkeld om met leerlingen in gesprek te gaan over mentale weerbaarheid. Wat te doen met tegenslag, zoals Corona? Wat te doen met stress? Hoe kan je als leerling je eigen daadkracht vergroten? Hoe kan je "Je brein de baas"? En hoe kan je omgeving je daarbij helpen?

Zorgvuldig maatwerk voor elke leerling

Hoe groot zijn de verschillen tussen leerlingen voor jouw vak? En hoe ga jij daar als docent mee om? Of je nu al begonnen bent met het bieden van maatwerk of daar nog mee wilt starten: de themapagina Werk maken van maatwerk biedt praktische handvatten voor in de klas en op school: van differentiëren in drie groepen tot het opzetten van een hele maatwerkroute.

Hoe staat het met het leerklimaat op school?

ls school meer inzetten op sociaal-emotioneel leren (SEL); de whitepaper Sociaal-emotionele vaardigheden (VO-content) geeft informatie, wijst op aandachtspunten en een praktijkvoorbeeld. Het programma Kracht in Controle en de bijbehorende app biedt toegang tot lesmateriaal, voorbeelden van fysieke oefeningen en verschillende vragenlijsten. Zo kan je bijvoorbeeld tijdens mentorlessen, inzicht krijgen in de sociale verhoudingen in een klas en kan je de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen volgen.

Doelgericht leren

Op school leren, thuis leren of hybride onderwijs? Wil je je leerlingen helpen bij hun ontwikkeling van algemene vaardigheden zoals zelfsturing, communicatie, analytisch denken en sociaal handelen? De handreiking "Doelen stellen bij algemene vaardigheden (pdf, 244 kB)" laat zien hoe je leerlingen in dit ontwikkelproces kan begeleiden zowel als groep als individueel.