Handreikers maatschappijvakken

21 juni 2021

Handreikers maatschappijvakken
vak handreiker ob (onderbouw) bb (bovenbouw)
EC In het examenprogramma is ruimte voor experimenten. Deze experimenten geven vaak een andere dynamiek in de klas en kunnen om die reden ook bruikbaar zijn om  theorie te illustreren. Neem bijvoorbeeld het vraagstuk van rechtvaardigheid. Door COVID-19 staan bepaalde beroepen en beroepsgroepen onder druk en er zijn mogelijk andere beroepsgroepen die ervan (gaan) profiteren. Door dit te bespreken plaats je de pandemie in een bepaald perspectief. Wat zijn mogelijke gevolgen van dergelijke verschuivingen tussen en binnen sectoren? Wat betekent dit voor de betrokkenen? Wat is rechtvaardig? Wie betaalt de rekening? Andere onderwerpen en voorbeelden zijn te vinden in de handreiking algemene economie. x
BE Ondernemen in de onderbouw. Laat leerlingen hier al werken aan een ondernemingsplan of marketingplan. Veel leerlingen vinden dit leuk en het geeft ruimte voor het examenprogramma straks in de bovenbouw. Ook ‘financiële zelfredzaamheid’ kan voor een deel al worden opgepakt. Maak bijvoorbeeld gebruik van rollenspel en het nemen van bepaalde beslissingen (‘life events’). Dit versterkt de sociale interactie tussen leerlingen. x
BE

Het subdomein ‘investeren’ van het examenprogramma is mogelijk veel rekenwerk. Zet dat in bij bijvoorbeeld het doorrekenen van de haalbaarheid van een investeringsidee of ondernemingsplan. Of overleg of dit rekenwerk juist bij andere vakken, zoals economie en wiskunde, beter tot z’n recht komt? Hiermee komt lestijd vrij om bijvoorbeeld meer te doen met de sociaal getinte aspecten van bedrijfseconomie zoals ‘leiderschapsstijlen’. Met elkaar in gesprek over vragen met betrekking tot leiderschap, zelf leider zijn of leiding ontvangen geeft leerlingen de mogelijkheid om weer met elkaar in contact te komen, elkaar te ervaren. Dit versterkt de sociale interactie en het mentaal welbevinden.

Zie hiervoor ook de handreiking bedrijfseconomie SLO bij domein investeren en voorbeelduitwerking C of die van D.
x
MW

Ben je als docent op zoek naar een geschikte praktische opdracht waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen en die past bij domein E ‘Analyse van een sociale actualiteit’?

Laat je inspireren door de praktische opdracht Analyseer het nieuws, die te vinden is op de website Handreiking maatschappijwetenschappen van SLO.
x
AK Controleer via de leerdoelenkaarten of alle inhouden aan bod zijn geweest om aardrijkskunde goed af te sluiten aan het eind van de onderbouw. De verschillende doelen voor aardrijkskunde zijn een nadere uitwerking van de kerndoelen voor niveaus vmbo, havo en vwo. x
AK Inhoudelijk interessant zijn de voorbeeldtoetsen voor de pabo-instaptoets (niveau havo-3) aardrijkskunde. Denk hierbij aan de vele inzichtvragen zoals in de voorbeeldtoets aardrijkskunde 2016 met antwoorden of in de voorbeeldtoets aardrijkskunde 2017 met antwoorden. x
AK Oude opgaven van de aardrijkskunde olympiade zijn prima te gebruiken als diagnostische toets! x
GS Focus op leerdoelen. Controleer via de leerdoelkaarten of alle inhouden en vaardigheden aan bod zijn geweest om geschiedenis goed af te sluiten op het eind van de onderbouw. De leerdoelen zijn per tijdvak en vaardigheid een uitwerking van de kerndoelen op alle onderwijsniveaus. x
GS Tijdvakken in beeld. Van suggesties voor inhouden van de tien tijdvakken, kenmerkende aspecten tot essential questions, bronteksten en online lesmateriaal. Er is ook een groot aantal instructiefilmpjes over alle tijdvakken en historische contexten beschikbaar om te delen met je leerlingen. x x
GS Historische sudoku of levenslijnen. Er zijn veel verschillende opdrachten en werkvormen ontwikkeld om historisch denken bij leerlingen te activeren. x x