Handreikers exacte vakken

15 februari 2023

Handreikers exacte vakken
vak handreiker ob (onderbouw) bb (bovenbouw)
WI

Wat zit in Wiskunde C en nergens anders?
In het vwo is wiskunde C voor het profiel Cultuur & Maatschappij de aanbevolen wiskunde. Deze wiskunde is ontwikkeld met de vervolgopleidingen voor C&M leerlingen in gedachten. Voor culturele opleidingen is het domein G Vorm en Ruimte relevant: in deze video vind je het doel van dit domein en een voorbeeldopgave toegelicht. Voor juridische opleidingen is het domein Logisch redeneren relevant: in deze video vind je het doel van dit domein en een voorbeeldopgave toegelicht.

x
WI Voor zowel wiskunde A, B, C en D zijn wiskundige denkactiviteiten (WDA) het uitgangspunt van de examenprogramma’s. In deze video vind je toegelicht wat WDA inhoudt. De video is goed te gebruiken om leerlingen voor te bereiden op juist deze onderdelen van het examenprogramma. x
Exacte vakken

Weten waar je leerlingen staan?
Bij de start van de bovenbouw kun je gebruik maken van de junior olympiades om de beginsituatie van je leerlingen in kaart te brengen. Laat je leerlingen oefenen met de volgende opgaves: natuurkunde, biologie, EUSO, IJSO.

x
NA Tegelijkertijd werken aan numeriek modelleren en mechanica kan veel tijd besparen. Op deze pagina vind je de opzet voor een lessenserie voor vwo 4 waarin eerst klassikaal gewerkt wordt aan een numeriek model voor een raketlancering en leerlingen vervolgens zelf een numeriek model voor een beweging met wrijving ontwikkelen. x
Exacte vakken

Bij de voorbereiding op de examens kan je voor de verschillende bètavakken gebruik maken van de opdrachten die zijn gebruikt bij de olympiades. Laat je leerlingen hun krachten meten met behulp van deze hersenkrakers voor biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde.

x