Verken de ruimte: 'wat mag' in het curriculum

19 april 2021

Los van de (wettelijke) kaders heb je als school en leraar veel mogelijkheden en ruimte om je onderwijs in te richten. Onze ‘handreikers’ zijn gericht op ‘wat mag’ in het curriculum. Ze zijn geformuleerd als korte quotes of alinea’s en koppelen concrete leerplankundige tips, tools, interventies en/of interessante literatuur aan links.

Er zijn handreikers voor de verschillende vakken en handreikers die ingaan op specifieke thema’s, zoals formatief evalueren, mediawijsheid en vso/pro.
De handreikers worden de komende periode met regelmaat aangevuld.