Voortgezet onderwijs

7 september 2021

Als leraar ben je bij uitstek dé persoon die jouw leerlingen het beste verder kan begeleiden tijdens en na deze coronapandemie. Als vakexpert kan je, samen met je collega’s, in kaart brengen of er sprake is van (eventuele) leervertraging bij leerlingen voor jouw vak. Of je schat in dat een bepaalde leerling nu juist op het gebied van mentaal welbevinden meer aandacht of ondersteuning verdient.

In deze handreiking SLO/NPO vo, vind je informatie die jou, jullie vaksectie of school daarbij kan helpen. Gericht op leerplankundige kwesties, en met praktische tools, interventies en ‘handreikers’ om je onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven.

Kaders

Ben je gericht op zoek naar dat wat je echt binnen de wettelijke kaders moet doen?
Bij Ken de kaders: over ‘wat moet’ in het curriculum staat informatie over onder andere de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs, de examenprogramma’s in het voortgezet onderwijs, en over het Profielwerkstuk en het PTA.

Handreikers

Wil je meer weten over welke mogelijkheden je hierbinnen hebt om je onderwijs in te richten? Bij Verken de ruimte: over ‘wat mag’ in het curriculum hebben de SLO-experts in ‘handreikers’ voor jou hun tips en tools op een rij gezet. Er zijn handreikers voor de verschillende vakken en handreikers die ingaan op thema’s zoals formatief evalueren, mentoraat en vso/pro. Voor de start van het schooljaar zijn er nieuwe handreikers ontwikkeld.

Vragen

Vragen stellen aan SLO kan natuurlijk ook. Je krijgt in ieder geval binnen een werkdag antwoord via de mail. En we organiseren in de komende maanden enkele webinars naar aanleiding van jullie vragen over speciale SLO/NPO-onderwerpen.


contactpersoon

Pascal Marsman 270