Vragen?

21 april 2021

Hieronder vind je een aantal vragen en antwoorden over de bijdrage van SLO aan het Nationaal Programma Onderwijs. Staat je vraag er niet bij of heb je aanvullingen? Via het contactformulier kan je je vraag aan ons stellen en contact met ons opnemen.

  1. Wat is de rol van SLO bij het NPO?
  2. Welke tools heeft SLO ontwikkeld voor het primair onderwijs?
  3. Wat zijn focusdoelen?
  4. Waar zijn de focusdoelen op gebaseerd?
  5. Is het werken met focusdoelen verplicht?
  6. Wat moeten we met de andere niet-focusdoelen?
  7. Wij werken met lesmethoden. Hoe kan ik de focusdoelen hierbij gebruiken?

1. Wat is de rol van SLO bij het NPO?

Alle leerlingen hebben recht op inspirerend en doordacht onderwijs. Goed onderwijs vraagt om een doorlopend debat over wat waard is om geleerd te worden, zeker nu tijdens de coronacrisis is gebleken dat goed onderwijs niet vanzelfsprekend is.
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap levert SLO als onafhankelijk expertisecentrum een bijdrage aan het Nationaal Programma Onderwijs. Wij adviseren leraren, schoolleiders en schoolbesturen over vraagstukken die gaan over doelen, leerlijnen en eindtermen. Deze adviezen zijn gericht op het ondersteunen en ontzorgen van scholen en zijn vormgegeven in tools, interventies en handreikers: zoals gebruikelijk ontwikkeld samen met leraren, schoolleiders en andere partners.

2. Welke tools heeft SLO ontwikkeld voor het primair onderwijs?

De eerste opbrengsten zijn de focusdoelen die bedoeld zijn als hulpmiddel om keuzes te maken in het curriculum. Aan de focusdoelen per leergebied zijn suggesties toegevoegd hoe je met de focusdoelen in de praktijk kunt werken.
De komende weken wordt die webpagina aangevuld.

3. Wat zijn focusdoelen?

Focusdoelen zijn een hulpmiddel om keuzes te maken in het curriculum. Als leraar begin je met het in kaart brengen van de situatie van je leerlingen. Zo kom je te weten of en op welke onderdelen extra aandacht nodig is. Als je vanwege de beschikbare tijd keuzes moet maken in het aanbod van deze onderdelen, kun je die doelen gebruiken om meer focus aan te brengen. Focusdoelen hebben in de komende periode tot aan de zomervakantie prioriteit. Hierdoor leg je een stevige basis voor doorstroom naar de volgende groep. Focusdoelen komen niet in plaats van de kerndoelen en de referentieniveaus. Ze helpen om keuzes te maken en focus aan te brengen in de periode tot aan de zomervakantie 2021.

4. Waar zijn de focusdoelen op gebaseerd?

De focusdoelen zijn gebaseerd op kerndoelen en referentieniveaus, tussendoelen, leerlijnen en inhoudslijnen, die afgelopen jaren door SLO zijn ontwikkeld en/of gangbaar zijn binnen het primair onderwijs. Op basis van deze documenten en hun ervaring hebben vakexperts per vak of domein bepaalde afwegingen gemaakt. Focusdoelen zijn doorstroomrelevante doelen. Hoe de vakexperts van elk leergebied tot de keuze van de focusdoelen zijn gekomen, staat per leergebied in het onderdeel ‘vooraf’ beschreven.

5. Is het werken met focusdoelen verplicht?

De focusdoelen zijn niet verplicht maar dienen als handreiking. Om tot gerichte keuzes te komen, observeer je jouw leerlingen en maak je de balans op wat iedere leerling nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. De focusdoelen helpen je vervolgens om een stevige basis te leggen voor doorstroom naar de volgende groep.

6. Wat moeten we met de andere niet-focusdoelen?

Als je besluit om in de komende periode aandacht te besteden aan een paar focusdoelen, schuiven andere doelen door naar achteren, deze doelen verdwijnen niet. Het kan betekenen dat je deze doelen weer oppakt na het werken aan de focusdoelen, of dat je deze doorgeeft naar het volgende schooljaar. Goede afstemming binnen je team en overdracht aan collega’s zijn van groot belang om werken met focusdoelen tot een succes te maken.

7. Wij werken met lesmethoden. Hoe kan ik de focusdoelen hierbij gebruiken?

Je kunt de focusdoelen per groep naast je methode leggen en vervolgens keuzes maken:

  • Welke onderdelen sla ik nu even over?
  • Welk onderwerp geef ik juist extra aandacht?

In de meeste gevallen hebben de uitgeverijen zelf ook aandachtspunten geformuleerd hoe je de methoden kunt gebruiken in situaties van achterstanden of vertraging.
Hiervoor verwijzen we je naar de websites van de lesmethoden.