Producten bij thema werken vanuit doelen

24 maart 2022

Als je weet aan welke doelen je werkt, waar en op welke leerlijn je leerlingen zich bevinden, dan kun je goed inschatten wat zij nodig hebben. Door het werken vanuit doelen in het onderwijs, houd jij:

  • grip op jouw onderwijs,
  • passend bij de behoeften van jouw leerlingen en,
  • de keuzes binnen jullie team.

Werken vanuit doelen

Voor het primair onderwijs gelden de kerndoelen van 2006 als wettelijke doelen, met enkele aanvullingen zoals de referentiekaders taal en rekenen.

SLO heeft daarnaast verschillende uitwerkingen bij deze kerndoelen ontwikkeld, die elk een specifieke toepassing hebben.

TULE (tussendoelen en leerlijnen)

TULE beschrijft Tussendoelen en Leerlijnen voor alle kerndoelen in het primair onderwijs, per twee jaren: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Bij deze leerlijnen zijn voorbeelden ontwikkeld van hoe je in de praktijk aan deze tussendoelen kunt werken.

Inhoudslijnen met aanbodsdoelen

De inhoudslijnen beschrijven hoe je inhouden, waarmee je een stevige basis voor de kerndoelen legt, over het curriculum van het primair onderwijs kunt verdelen in drie bouwen: groep 1-2, 3-5 en 6-8. De inhoudslijnen hebben daarnaast ook de referentieniveaus van taal en rekenen als uitgangspunt genomen voor de leerlijnen.

Werken met leerdoelen & leerdoelkaarten (in het 10-14 onderwijs)

In het 10-14 onderwijs wordt de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs op een andere manier vormgegeven. Met doorgaande leerlijnen wordt een vloeiender overgang bewerkstelligd tussen groep 8 en de brugklas. Daarnaast is er veel nadruk op de individuele ontwikkeling van leerlingen op hun eigen niveau. De leerdoelkaarten van 10-14 geven van vakken en leergebieden aan welke inhouden leerlingen moeten beheersen aan het eind van groep 8 en van klas 2, in een doorgaande leerlijn.

Webinar Doelgericht werken

Tijdens het NPO minisymposium op 16 november gaven Matthijs Driebergen, Moniek Warmer en Anton Bakker het webinar ‘Doelgericht werken’. In dit webinar gingen zij in op het volgende: de overheid stelt andere eisen voor taal en rekenen-wiskunde dan voor kunst & cultuur en wereldoriëntatie. Wat is precies het verschil? En wat betekent dit voor scholen? Ze gaven voorbeelden van welke keuzes je kunt maken bij kunst & cultuur en wereldoriëntatie op jouw school. Ten slotte lieten ze zien hoe je, welke keuze je ook maakt, de kwaliteit van je onderwijs op peil houdt.

Curriculair denken en handelen

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs kun je het denken en handelen vanuit het curriculum op verschillende niveaus inzetten. Zo kun je het curriculair denken en handelen inzetten als gereedschap bij:
• het uitvoeren van bepaalde interventies;
• om de ontwikkeling van leerlingen te volgen of;
• beslissingen te nemen over eventuele vervolgstappen.

Door te werken vanuit doelen houd je grip op je curriculum en je tijd. Je kunt kennis van doelen en leerlijnen effectief toepassen in je lessen door bijvoorbeeld doelen in samenhang aan te bieden.

Op de website van SLO staan voorbeelden van het werken vanuit doelen. Een aantal toepassingen die goed passen bij de interventies van de menukaart vind je per thema op: