Producten bij het thema volgen ontwikkeling leerling

24 maart 2022

Er zijn allerlei manieren om de ontwikkeling van je leerlingen te volgen. Hoe gebruik je informatie uit toetsen of leerlingvolgsystemen voor keuzes in je curriculum? SLO heeft als expertisecentrum verschillende producten ontwikkeld in het kader van formatieve evaluatie, leerlingvolgsystemen en toetsing.

Formatief evalueren in het primair onderwijs

Wat houdt formatief evalueren in en hoe kun je het inpassen in je onderwijs? Met voorbeelden uit de praktijk.

Formatief evalueren bij verhalend ontwerpen met een prentenboek

Aan de slag met Woeste Willem bij kleuters (2020). Dit uitgewerkte voorbeeld laat zien hoe je de principes van formatief evalueren kunt verweven in de onderbouw van het primair onderwijs.

Lesvoorbeelden formatief evalueren

Inspirerende voorbeelden van formatieve praktijken in de klas. Voor taal-, rekenen- en bewegingsonderwijs.

Kindvolgsystemen voor peuters en kleuters

Overzicht, beschrijvingen en analyses van kindvolgsystemen voor taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motorische vaardigheden.

Toetsing in het curriculum

Hier vind je algemene informatie over de plaats van toetsing in het curriculum, met achtergrondinformatie over het curriculaire spinnenweb en de samenhang van toetsing met andere onderdelen van het curriculum.


link

Dit thema ondersteunt bij
doelgebied B en F

zie ook