Producten bij het thema sociaal-emotionele, creatieve en fysieke ontwikkeling

24 maart 2022

Naast alle aandacht voor doelen en lesstof, heb je als leraar ook oog voor de bredere ontwikkeling van leerlingen. SLO heeft een aantal producten ontwikkeld die je helpen om ook te letten op bijvoorbeeld de sociale-, creatieve- of fysieke ontwikkeling van leerlingen.

Inhoudskaarten Het Jonge Kind fase 1 (kleuters)

Overzicht van het mogelijke aanbod in de vorm van aanbodsdoelen. Deze doelen geven een richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan. Op de pagina Doelen Het Jonge Kind zijn de inhoudskaarten sociaal-emotionele ontwikkeling en bewegingsonderwijs fase 1 beschikbaar.

Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs

De coronacrisis heeft op verschillende manieren invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Je kunt meer lezen over sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs in deze interactieve pdf.

Kindvolgsystemen voor peuters en kleuters

Actuele overzichten, beschrijvingen en analyses van kindvolgsystemen voor taal, rekenen, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van peuters en kleuters.

Leerplankader Gezonde leefstijl: thema sociaal-emotionele ontwikkeling

De kernen (zelf, zelfsturing, de ander, relaties en kiezen) kun je gebruiken bij het in kaart brengen van aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen. Voor primair onderwijs onderverdeeld in groep 1-2, groep 3-6 en groep 7-8.

Leerplankader Gezonde leefstijl: thema fysiek actief

De kernen (op de leer-/werkplek, tijdens de pauze, bij bewegingsonderwijs, bij transport, in vrije tijd) kun je gebruiken bij het in kaart brengen van aspecten van fysieke ontwikkeling bij leerlingen. Voor primair onderwijs onderverdeeld in groep 1-2, groep 3-6 en groep 7-8.

Leerlijnen leerplankader Kunstzinnige oriëntatie

Deze leerlijnen van de kunstzinnige vakdisciplines beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed, hebben het creatieve proces als uitgangspunt. De leerlijnen beschrijven op vier momenten (groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) wat een leerling gemiddeld aan competenties verworven heeft.

Lesvoorbeelden leerplankader Kunstzinnige oriëntatie

Uitgewerkte lessen voor beeldend, dans, drama, muziek, cultureel erfgoed, samenhang en passend onderwijs.

Aan de slag met Wetenschap en technologie

Innovatief zijn, goed samenwerken en diverse materialen gebruiken, dat doe je bij wetenschap en technologie (W&T). Leren onderzoeken en ontwerpen draagt zo bij aan de sociale, creatieve en fysieke ontwikkeling van leerlingen. SLO heeft de componenten van W&T en een leerlijn voor onderzoeken en ontwerpen op overzichtelijke A3-posters gezet. Ook zijn er in de praktijk uitgeteste lesvoorbeelden W&T om mee te beginnen. Gebruik de posters en lesvoorbeelden en laat W&T helpen bij deze ontwikkeling.


link

Dit thema ondersteunt bij
doelgebied A en C

zie ook