Producten bij het thema samenhang

24 maart 2022

Als je in samenhang werkt bij wereldoriëntatie of kunstzinnige oriëntatie, verbind je doelen van deze domeinen op een betekenisvolle manier met doelen van taal en rekenen. Je biedt leerlingen dan meer gelegenheid om aan deze doelen te werken en het kan je tijdwinst opleveren.

Samenhang in het primair onderwijs

Op de themapagina van SLO over samenhang in het primair onderwijs staan verschillende praktijkvoorbeelden, naast leerdoelen en inhoudslijnen. Bij ‘aan de slag’ staat een stappenplan dat je helpt doelen uit verschillende leergebieden te combineren.

Taaldomeinen in samenhang

Een webpagina over de samenhang van de domeinen binnen het leergebied taal. Hoe kun je taaldomeinen expliciet met elkaar verbinden?

Handreiking Thematiseren bij jonge kinderen

Interactieve handreiking die helpt bij het optimaal spelend leren van kinderen. Daarbij is het belangrijk dat de thema’s goed aansluiten op hun belevingswereld. Beredeneerd werken met een thema (thematiseren) helpt om kinderen te motiveren en hen nieuwsgierig te maken.


link

Dit thema ondersteunt bij
doelgebied A en B

zie ook