Producten bij het thema kansengelijkheid

24 maart 2022

De coronacrisis heeft de verschillen tussen leerlingen vergroot. Hoe krijg je oog voor die verschillen en hoe kun je vanuit het curriculum keuzes maken die kansengelijkheid voor alle leerlingen bevorderen? Op deze pagina vind je een aantal producten, die je kunnen ondersteunen bij dit thema. Ook de thema's executieve functies en maatwerk bevatten SLO-producten die bijdragen aan de bevordering van kansengelijkheid.

Themapagina Kansengelijkheid

Themapagina met onderzoek en praktische links om kansenongelijkheid tegen te gaan en eerlijke kansen voor alle leerlingen te bevorderen.

De overstap van po naar vo: handreiking schooladvisering

De handreiking schooladvisering benadrukt het belang van kansrijk adviseren. Actuele inzichten uit wetenschap en praktijk komen hierin samen en vormen een praktisch document voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders.

Handreiking Overgangsjaar voor versnelde leerlingen

Hulpmiddel voor scholen bij het opzetten en uitvoeren van een overgangsjaar tussen het primair en het voortgezet onderwijs voor leerlingen die het primair onderwijs in minder dan acht jaar doorlopen hebben.

Lesactiviteiten meertaligheid primair onderwijs

Vijftien uitgewerkte lesactiviteiten die leerkrachten van kleuterklas tot groep 8 handvatten bieden om op een laagdrempelige manier aandacht te schenken aan meertaligheid. Gericht op het vergroten van het taalbewustzijn en van de ruimte voor de meertalige identiteit van leerlingen.

Meertaligheid in het primair en voortgezet onderwijs

Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen op het gebied van meertaligheid.


link

Dit thema ondersteunt bij
doelgebied B

zie ook