Producten bij thema Het Jonge Kind

24 maart 2022

SLO heeft in de loop der tijd diverse producten ontwikkeld die goed passen bij de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs en die je helpen om zicht op en overzicht over doelen, leerlijnen en de ontwikkeling van kinderen van 2 tot en met 7 jaar te houden.

Inhoudskaarten

Voor verschillende leergebieden is een inhoudskaart ontwikkeld met een overzicht van het mogelijke aanbod in de vorm van aanbodsdoelen. Deze doelen geven een richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan.

Kindvolgsystemen

Actuele overzichten (2021), beschrijvingen en analyses van kindvolgsystemen voor taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek voor peuters en kleuters.

Thematiseren bij jonge kinderen

Interactieve handreiking om te zorgen dat kinderen optimaal spelend leren. Daarbij is het belangrijk dat de thema’s goed aansluiten op hun belevingswereld. Beredeneerd werken met een thema (thematiseren) helpt om kinderen te motiveren en hen nieuwsgierig te maken.

Executieve functies

Interactieve pdf met elf kaarten waarop beschreven wordt wat de verschillende executieve functies inhouden en hoe je kinderen (van 2 tot 7 jaar) kunt stimuleren bij de ontwikkeling van deze functies/vaardigheden.

Formatief evalueren

Dit uitgewerkte voorbeeld laat zien hoe je de principes van formatief evalueren kunt verweven in de onderbouw van het primair onderwijs.

Rekenspelletjes voor kleuters

Publicatie met 25 spelbeschrijvingen van spelletjes die de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren op, met name het gebied van rekenen, spel en executieve vaardigheden.

Overige producten Het Jonge Kind

SLO heeft in de afgelopen jaren diverse publicaties ontwikkeld die op verschillende gebieden het onderwijs aan jonge kinderen ondersteunen. Op deze pagina is een mooi overzicht te vinden.


link

Dit thema ondersteunt bij
doelgebied A, B, C, D en F

zie ook