Producten bij thema doorstroom

24 maart 2022

Als leraar kijk je verder dan de ontwikkeling van de leerling binnen jouw groep. Je werkt immers aan een doorgaand leerproces over een langere periode. Rondom de doorstroom, van de ene naar de andere groep, draag je bewust over welke unieke ontwikkelingskenmerken de leerlingen uit jouw klas hebben. Ook geef je aan welke mogelijke voorsprong of achterstand een leerling heeft opgelopen en welke maatwerkoplossingen daar goed bij passen.

Bij een overgang van groep 8 naar de brugklas draag je de zorg voor een leerling over aan een nieuwe school. Meer informatie over deze overdracht en over de doorstroom naar een andere groep, heeft SLO op deze pagina verzameld.

TULE (tussendoelen en leerlijnen)

Om zicht te krijgen op doorgaande leerlijnen en (tussen)doelen van de leergebieden in het primair onderwijs kun je gebruikmaken van TULE.

Via deze pagina kun je ook de inhoudslijnen en aanbodsdoelen (TULE 2.0) raadplegen.

Handreiking schooladvisering (2020)

De handreiking schooladvisering kun je gebruiken om kansrijk te adviseren bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Handreiking overgangsjaar voor versnelde leerlingen (2021)

De handreiking overgangsjaar voor versnelde leerlingen is een hulpmiddel voor scholen bij het opzetten en uitvoeren van een overgangsjaar tussen het primair en het voortgezet onderwijs voor leerlingen die het primair onderwijs in minder dan acht jaar doorlopen hebben.

Webinar overgang po naar vo

In juni 2021 heeft SLO een webinar georganiseerd over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. De PowerPointpresentatie kan hier gedownload worden.

10-14 onderwijs

10-14 onderwijs is een onderwijsvorm voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. In een doorlopende leerlijn, van groep 7 en 8 tot en met klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, krijgen leerlingen onderwijs. Op de themapagina 10-14 onderwijs staan links naar het werken met leerdoelen en leerdoelkaarten. Deze leerdoelkaarten laten aan de hand van de doorlopende leerlijn een soepele overgang tussen primair en voortgezet onderwijs zien.


link

Dit thema ondersteunt bij
doelgebied B en F