Suggestie voor teamgesprek

25 augustus 2021

Scholen hebben voor de start van het nieuwe schooljaar een keuze gemaakt uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs. SLO heeft gesprekskaartjes ontwikkeld om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Een aanvulling bij de gekozen interventie(s) uit de menukaart zijn gesprekskaartjes die SLO ontwikkeld heeft. De gesprekskaartjes kunnen door (een deel van) het team gebruikt worden om het gesprek aan te gaan over het onderwijs bij jullie op school. De vragen op deze kaartjes zijn verdeeld over vier onderwerpen:

  1. Vragen gericht op de ontwikkeling van de leerling
  2. Vragen gericht op het team
  3. Vragen gericht op de inzet van leermiddelen
  4. Vragen gericht op de leerinhoud

Hoe zet je de gesprekskaartjes in?

Je kunt kiezen voor één van de vier onderwerpen of onderliggende vragen uitzoeken die bij jullie schoolontwikkeling passen.

  • Tijdens een team- of bouwvergadering kun je één of meerdere kaartjes centraal stellen;
  • De kaartjes kun je, roulerend, op het bord in de personeelskamer hangen. Dit geeft input voor mooie gesprekken! Na bijvoorbeeld een week hang je een ander kaartje op;
  • Trek een kaartje bij de (koffie)pauze en ga met een collega in gesprek.

Laat de kaartjes deze eerste maanden regelmatig terugkomen!

Meer informatie?

Een aantal woorden op de gesprekskaartjes is dikgedrukt. Deze refereren aan publicaties en achtergrondinformatie op deze website en naar ondersteunende informatie en producten bij de uitvoering van het NPO. Deze informatie en producten zijn per thema gekoppeld aan de verschillende doelgebieden met interventies van de menukaart.