Primair onderwijs

24 juni 2021

Op deze pagina vind je praktische tools en interventies die je ondersteunen bij het maken van doordachte keuzes in je onderwijsprogramma.

Op veel scholen leven vragen over de effecten van de coronapandemie op de leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen. Als leraar ben je dé persoon die jouw leerlingen hierbij het beste kan begeleiden. Door het in kaart brengen van en werken aan (eventuele) leervertragingen. Maar ook bij het inschatten of een bepaalde leerling op het gebied van mentaal welbevinden meer ondersteuning nodig heeft.

Ben je op zoek naar welke doelen tot aan de zomer prioriteit hebben? Als je wilt prioriteren, dan kunnen de focusdoelen een hulpmiddel zijn. Focusdoelen zijn te vinden per (doel)groep en per leergebied. In 'vooraf' staat beschreven hoe de focusdoelen tot stand zijn gekomen en hoe je ze kunt gebruiken in jouw lessen.

Formulier aandachtspunten focusdoelen voor overgang naar volgende groep

Heb je dit schooljaar gewerkt met focusdoelen? Dan heb je misschien keuzes gemaakt binnen leergebieden.
Als je keuzes hebt gemaakt, is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben in de overdracht naar de volgende groep. We hebben een formulier gemaakt dat je kunt bijvoegen bij de reguliere manier van overdracht in jouw school (digitaal of geprint).


contactpersoon

18