Primair onderwijs

24 maart 2022

De coronacrisis heeft veel effect gehad op de leerresultaten en ontwikkeling van leerlingen. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt mogelijkheden om te werken aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs aan jouw leerlingen. Hiervoor is de menukaart met doelgebieden en interventies gepubliceerd.

SLO biedt ondersteuning bij de interventies uit de menukaart door producten en achtergrondinformatie te ontsluiten. Deze achtergrondinformatie en producten hebben we voor jou geordend op thema en gekoppeld aan de doelgebieden en interventies van de menukaart.


contactpersoon

Suzanne Sjoers 270