Het Nationaal Programma Onderwijs

26 juli 2023

Hoe maak je doordachte keuzes in je onderwijsaanbod?

SLO ondersteunt scholen en leraren bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs met informatie en producten die de volle breedte van het curriculum bestrijken.

  • Voor het primair onderwijs zijn diverse producten beschikbaar die goed passen bij de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs en die je helpen om binnen bepaalde thema's aan de ontwikkeling van leerlingen te werken. Per thema is vermeld bij welk doelgebied van de menukaart de producten ondersteuning bieden.
  • Voor het voortgezet onderwijs biedt SLO kaders (‘wat moet’ in het curriculum) en handreikingen (‘wat mag’ in het curriculum) om het onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven.

De website geeft antwoord op veelvoorkomende vragen en biedt gelegenheid om vragen te stellen. SLO organiseert ook interactieve webinars.

De rol van SLO

SLO biedt deze ondersteuning in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma richt zich op de gevolgen van de coronapandemie voor de leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen. Vanuit onze missie dat alle leerlingen recht hebben op inspirerend en doordacht onderwijs, willen we het onderwijs ondersteunen bij het ontwikkelen van een doordacht curriculum in deze periode waarin scholen kampen met gevolgen van de coronacrisis.

meer informatie

Meer over de ontwikkeling van het NPO kun je lezen op de website van de Rijksoverheid:

  • Kamerbrief over nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs, 21 mei
  • Brief aan de scholen met kaders, toelichting en tijdpad, 23 maart
  • Kamerbrief Nationaal Programma Onderwijs, 17 februari
  • Bijlage kamerbrief Nationaal Programma Onderwijs, 17 februari

contactpersoon

Suzanne Sjoers 270