Het Nationaal Programma Onderwijs

9 juni 2021

Hoe maak je tot de zomervakantie doordachte keuzes in je onderwijsaanbod?

Op deze website vind je tools en suggesties voor interventies om je te ondersteunen bij het bepalen van je onderwijsaanbod voor de komende periode. Voor het basisonderwijs vind je per leerjaar of per leergebied overzichten met focusdoelen om je te helpen bij het maken van keuzes. Voor het voortgezet onderwijs vind je kaders (‘wat moet’ in het curriculum) en handreikers (‘wat mag’ in het curriculum) om je onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven.

De rol van SLO

SLO biedt deze ondersteuning in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma richt zich op de gevolgen van de coronapandemie voor de leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen. Vanuit onze missie dat alle leerlingen recht hebben op inspirerend en doordacht onderwijs, willen we het onderwijs ondersteunen bij het ontwikkelen van een doordacht curriculum in deze periode waarin scholen kampen met gevolgen van de coronacrisis.

meer informatie

Meer over de ontwikkeling van het NPO kun je lezen op de website van de Rijksoverheid:

  • Kamerbrief over nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs, 21 mei
  • Brief aan de scholen met kaders, toelichting en tijdpad, 23 maart
  • Kamerbrief Nationaal Programma Onderwijs, 17 februari
  • Bijlage kamerbrief Nationaal Programma Onderwijs, 17 februari

contactpersoon

18