Toetsplan en toetsvormen

13 december 2019

Doel van het schoolexamen T&T ​is om te beoordelen of leerlingen zich de kern van het vak eigen hebben gemaakt, met andere worden in hoeverre ze de vakvaardigheden beheersen en de competenties verworven hebben.

In hoeverre een competentie verworven is kan een leerling laten zien door competent gedrag te vertonen. Het is dan ook - naast de producten van de opdrachten - het gedrag van leerlingen dat beoordeeld moet worden.

In tegenstelling tot een 'traditionele' pen-en-papier-toets zijn de opdrachten bij T&T waarop de beoordeling berust minder gestandaardiseerd, want leerlingen doen soms

  • verschillende opdrachten
  • in verschillende contexten
  • voor verschillende opdrachtgevers
  • met verschillende onverwachte situaties.

Het beoogde gedrag zal dan ook verschillen, terwijl je als docent toch hetzelfde (dezelfde competenties) wilt beoordelen.

Toetsplan

​Om een overzicht te houden welke vaardigheden en competenties in welke opdrachten beoordeeld (kunnen) worden, is het handig om een 'toetsplan' op te stellen.​​
In een toetsplan kun je aangeven bij welke opdracht ​er welke vormen van beoordeling worden ingezet en welke eindtermen daarmee getoetst worden. Zie het voorbeeld hieronder, dat voorbeeldmatig deels in ingevuld, en het format onder 'Download' rechts. Zie voor de verschillende toetsvormen de pagina Passende toetsvormen​​​​​​​​​​.

TABEL Toets-Opdracht klein