Observeren met WACKER

4 maart 2020

Bij het beoordelen of leerlingen bepaalde competenties verworven hebben is het belangrijk om zo objectief mogelijk naar het door hen ​​​​​​​​​vertoonde gedrag te kijken. De WACKER-methode helpt daarbij.

WACKER staat voor:

 • Waarnemen​
  Observeer het concrete, feitelijke gedrag van de leerling met de beoordelingscriteria ​(gedragsindicatoren) als uitgangspunt. Interpreteer (nog) niet!
 • Aantekeningen maken
  Maak zoveel mogelijk aantekeningen. Door te registreren kunt u er te allen tijde op terugvallen.
 • C​lassificeren
  Koppel de gedragingen vervolgens aan de kenmerken van de beoordelingscriteria. Welke gedragingen zeggen iets over welke criteria?
 • K​walificeren
  Vergelijk de verzamelde, geclassificeerde observaties met de standaard (bijvoorbeeld beschreven in rubrics). Trek conclusies over de mate waarin een competentie bij de persoon in de beoordelingssituatie zich verhoudt tot de standaard.
 • Evalueren
  Voeg zo mogelijk kwalificaties van verschillende observatoren (of verschillende observatiemomenten) bij elkaar en kom tot een eindoordeel. In geval van twijfel kunnen de aantekeningen van de observaties nog geraadpleegd worden.
 • Rapporteren​
  Maak een rapportage en bespreek dat met de leerling. Laat die bespreking uitmonden in adviezen voor de leerling en eventueel de docent voor het vervolg van het leerproces. ​​​​​​​