Kalibreren van criteria

14 augustus 2020

Kalibreren van criteria betekent het (als gezamenlijke beoordelaars) eens worden over de criteria.

In het proces van kalibreren worden de criteria aangescherpt en consequenties voor het onderwijsproces getrokken. Want als het voor jezelf duidelijker wordt wat je precies wilt zien en horen van de leerlingen, dan moet dat ook in de onderwijsleerproces van de leerlingen duidelijker gemaakt worden.

Bij het kalibreren wordt bij elk criterium besproken welke bewijs of tegenbewijs er moet zijn om te concluderen dat er al dan niet aan voldaan wordt. Hoe het kalibreren van criteria precies gaat wordt in bijgaand format beschreven. Het voorbeeld gaat over criteria voor het beoordelen van competentiegroei bij T&T, maar op eenzelfde manier kunnen andere beoordelingscriteria gekalibreerd worden.

Het resultaat van een kalibreersessie kan er als volgt uitzien:

afbeelding kalibreren van criteria​​​