Beoordelingscriteria

13 december 2019

Beoordelingscriteria zijn de concrete uitwerkingen van je als beoordelaar wilt zien en horen van leerlingen die het 'goed' doen.

Aan de hand van die criteria beoordeel je in hoe goed een leerling(en team) een opdracht heeft uitgevoerd.

Het is zaak de criteria voor jezelf, collega's én leerlingen zo helder en eenduidig mogelijk te omschrijven. Dat is niet altijd makkelijk en om ze in stappen aan te scherpen is een methode ontwikkeld: kalibreren van criteria