Het LOB in het PTA

29 september 2021

LOB moet door de school verantwoord worden in het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA). De regel luidt: alle doelen die in een examenprogramma staan, moet door de leerling bereikt worden.

In een PTA moet de school aangeven hoe zij met de leerling gaat werken aan de loopbaanontwikkeling, in welke periode welke doelen gerealiseerd worden, wat de inhoud is van het onderwijs (wat de leerling onderneemt), welk 'bewijs' (toetsvorm) de leerling laat zien en of er een herkansingsmogelijkheid is. ​

Anders dan bij de andere schoolexamentoetsen zal er voor LOB geen cijfer worden gegeven. Het keuzeproces is het proces van de leerling. Goede en foute keuzes bestaan niet. Wel kan de school beoordelen of de leerling zich ontwikkeld heeft. Dat proces kan afgesloten worden als zijnde 'voldaan'. Veel scholen laten leerlingen een eindpresentatie geven over de activiteiten die zij hebben ondernomen. Andere scholen laten leerlingen een filmpje maken. De komende jaren zullen hiermee meer ervaringen opgedaan en die zullen gedeeld worden.

Tip: bestudeer een PTA van een andere school. Wat zou je overnemen en wat zou je anders doen?

Een apart PTA voor LOB?

Scholen vragen zich af of er voor LOB een apart PTA gemaakt moet worden of dat LOB ook geïntegreerd kan worden in een PTA voor T&T (en andere AVO vakken). Voor beide is iets te zeggen. In onderstaande tabel is een eerste inventarisatie van de plus- en minpunten gemaakt.

​Apart PTA voor LOB ​LOB geïntegreerd in PTA's voor T&T en andere AVO vakken
​+punt
 • ​Is duidelijk voor leerlingen, ouders en docenten.
  ...
 • ​Docenten zien waar het zit.
 • Brede oriëntatie mogelijk.
 • Samenhang met vakken wordt duidelijk.
 • Serieus onderdeel van het SE.
  ...
​+/-punt
 • ​De verantwoordelijkheid ligt bij 1 persoon.
  ...
 • ​Gedeelde verantwoordelijkheid -> niemand verantwoordelijk?
  ...
​-punt
 • Kan opgevat worden als 'apart' vak.
 • De samenhang wordt minder zichtbaar.
  ...
​...