De concretisering: handelingswerkwoorden

29 september 2021

Handelingswerkwoorden zijn werkwoorden die handelingen aanduiden ofwel over vaardigheden gaan.

Loopbaanoriënterende activiteiten zijn soms meer oriënterend van aard, denk aan een eerste kennismaking met beroepen of opleidingen.

Andere keren zijn de activiteiten meer gericht op beroepsvaardigheden, uitvoerend en realistisch van aard en bedoeld om leerlingen echte ervaringen te geven. In dat laatste geval is de activiteit nauw verbonden en verwant met de inhoud van vakken.

Afhankelijk van waar de leerling in het keuzeproces zit en wat het doel is, zal de leerling zich oriënteren op werk, opleiding en/of maatschappij, of zich met een realistische activiteit in diezelfde terreinen verdiepen. Het reflectiemoment maakt de loopbaanoriënterende activiteit af.

Handelingswerkwoorden, zoals die hieronder voorbeeldmatig zijn geordend, zijn de verbindende schakel tussen het vakgebied en loopbaanoriëntatie.

Handelingswerkwoorden en LOB

Tip: bedenk met de handelingswerkwoorden loopbaanoriënterende lesactiviteiten die leerlingen verrassen.