De concretisering: de LOB-disk

13 december 2019

Nu loopbaanoriëntatie een verplicht onderdeel binnen alle leerwegen in het vmbo wordt, leeft uitdrukkelijker dan voorheen de vraag bij scholen waar en hoe de doelen te realiseren zijn in het onderwijs.

De LOB-disk visualiseert waar de mogelijkheden zich voordoen. Door deze te koppelen aan zogenaamde 'handelingswerkwoorden' zijn doelen makkelijker te vertalen naar concrete activiteiten. De handelingswerkwoorden hebben betrekking op het 'hoe'.​

LOB Disk


download