Lokaalinrichting

12 augustus 2021

T&T heeft ruimte en spullen nodig! Hoeveel en wat kan heel erg variëren. We geven hier voorbeelden waar je aan kunt denken in verschillende categorieën zoals gereedschap en software.

Werk je op een vmbo met veel beroepsgerichte afdelingen? Dan heb je vaak veel gereedschappen en materialen binnen handbereik. Werk je op een categoriale mavo of een mhv-scholengemeenschap? Dan moet je misschien starten met de lokalen en spullen van techniek of de kunstvakken.

Binnen de pilot voor T&T is die variatie ook aanwezig, rijkdom en beperkingen. Daarom is op een rij gezet wat er zoal nodig, wenselijk en mogelijk is. Voor het gemak in die drie varianten: basaal, uitgebreider en luxe, maar we beseffen dat er vele tussenvarianten mogelijk zijn.

Hier zetten we voorbeelden en overwegingen op een rij, zonder ook maar iets te willen en kunnen voorschrijven.

In de download vind je een schema met de genoemde varianten in kolommen weergegeven waarbij in de rijen categorieën van voorzieningen staan. Hieronder bij elke categorie enkele overwegingen.

De categorieën zijn:

inrichting lokaal

Veel pilotscholen vinden een lokaal waarin voldoende bewegingsruimte is essentieel. Liefst scheiden ze ook verschillende fasen van een project in aparte ruimtes: denken, overleggen en doen. Mooi voorbeeld is het Vechtdal College in Hardenberg waar ze een Thinking Room, een Creating Room en een Makers Room hebben die met elkaar in verbinding staan. Praktijklokalen van andere vakken met apparaten en materialen zijn dan ook nog eens om de hoek. In deze ruimtes kunnen meerdere klassen tegelijk aan het werk zijn, iets wat veel pilotdocenten ook graag realiseren.

afbeelding bij lokaalinrichting

Maar ook in eenvoudigere settings is een scheiding in ‘theorie’ en ‘praktijk’ vaak te realiseren en nuttig gebleken. Het meubilair is afgestemd op de functie: overlegtafels, om aan te zitten of te staan, werktafels of werkbanken, whiteboards, opbergkasten en vitrines. Water en elektra worden ook onontbeerlijk gevonden.

Veel van de T&T-pilotscholen zijn tevens technasium en gebruiken hun technasiumwerkplaats ook voor T&T. De Stichting Technasium heeft vrij nauwkeurig omschreven waar een technasiumwerkplaats aan moet voldoen. Dat kan een inspiratiebron voor T&T zijn.

ICT hardware

Het is op veel scholen al praktijk: iedere leerling een eigen device. Of dat nu een laptop of een tablet is, dat maakt niet uit. Daarnaast worden presentatiefaciliteiten zoals een beamer met scherm of een digibord ook overal gebruikt en een (kleuren)printer kan handig zijn.

Wat meer specifiek is voor een vak als T&T zijn de microcontrollers waar in veel projecten mee gewerkt wordt:Arduino, Raspberry Pi of andere, dat maakt geen wezenlijk verschil. Zo horenook een of meer 3D-printers op veel scholentot de standaard T&T-uitrusting.

ICT software

Net als bij veel andere vakken wordt bij T&T gewerkt aan schrijven en redigeren van teksten, verwerken en presenteren van gegevens en presenteren. Een standaard-softwarepakket voorziet in die mogelijkheden. Maar bij T&T gaat het ook omschetsen en tekenen van (3D-)ontwerpen en het programmeren van bijvoorbeeld microcontrollers of VR-bril). Dat vereist uiteraard bijbehorende software zoals SketchUp of Tinkercad.

gereedschappen

Een technieklokaal huist meestal al een basale verzameling aan gereedschappen, zoals scharen, rolmaten, hamers, zagen en vijlen. Die komen ook bij T&T van pas, evenals soldeerbouten, lijmpistolen, decoupeerzagen en een multimeter. Meer specifiek voor T&T zijn motortjes en LEDjesvoor zaken als robotica. Waar veel mee gewerkt wordt, is een lasersnijder waarmee ontwerpen van leerlingen werkelijkheid kunnen worden.

materialen

Leerlingen gebruiken allerlei materialen bij hun producten, van papier tot plexiglas en van paperclips tot verf, maar ook bijvoorbeeld elektronica-onderdelen en magneetjes. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of het kan wel ergens voor gebruikt worden. Een flinke basis is dus zeker nodig en uitbreiding met de tijd levert uiteindelijk een ruime sortering op.

technologische (hulp)middelen

Elk overzicht dat we maken is gelijk al weer achterhaald, want de ontwikkelingen gaan snel. Een fototoestel, is dat nog nodig nu mobieltjes foto’s van steeds betere kwaliteit maken? Misschien niet dus, maar hij staat er nog wel op. Anderzijds zetten we drones nu nog in de kolom ‘luxe’, maar zijn ze over niet al te lange tijd waarschijnlijk in elk T&T-lokaal te vinden. En wat de toekomst brengt? Vertel het ons, dan zetten we het op de lijst!

overig

Deze categorie is vrijwel leeg in het schema. Alleen onder ‘luxe’ staat ‘voldoende budget dat gedurende het schooljaar aangesproken kan worden.’ Al twijfelen we of dat niet onder ‘basaal’ zou moeten staan.

aanvullen

Hierboven werd het al gesuggereerd: laat ons weten als er iets ontbreekt op de lijst, dan kunnen we die aanvullen. Ook als er zaken op staan die er volgens jou niet horen, vernemen we dat graag.