Bronnen voor lesmateriaal

14 augustus 2020

Lesmateriaal voor T&T maak je meestal zelf! Maar je kunt ook handig gebruik maken van materiaal dat anderen al ontwikkeld hebben. Hiervoor hebben we enkele tips.

Lesmateriaal voor T&T ontwikkelen is echt maatwerk. Een vraag of probleem van een bedrijf of instelling is de basis voor de opdracht. Bij dat maatwerk kun je soms wel goed bestaand materiaal, of delen daarvan, gebruiken. Bijvoorbeeld een goede instructie voor het gebruik van een apparaat of tips voor het bijhouden van een logboek.

Hieronder noemen we enkele mogelijke bronnen. Deze zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een eigen competitie of hebben zeker affiniteit met bepaalde technologieën. Uiteraard zijn er veel meer bronnen waar je gebruik van kunt maken bij het ontwikkelen van je lesmateriaal. Het is fijn die met ons te delen zodat we de lijst verder kunnen uitbreiden.

Vakkanjers

Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun vakmanschap. Dat doe ze aan de hand van realistische opdrachten voor een landelijke opdrachtgever zoals Natuurmonumenten, het Rode Kruis of voor het schooljaar 2020-2021 het Wereld Natuur Fonds. Dit past dus goed bij de eigenheid van T&T. Wellicht past de opdracht binnen het PTA dat je hebt ontwikkeld? Of, kun je delen uit de opdracht gebruiken voor opdrachten die je zelf aan het ontwikkelen bent?

Cansat competitie

“Maak van een frisdrankblikje (Can) een satelliet (Sat) met een missie.”  Cansat is een competitie waarbinnen leerlingen een missie bedenken, een onderzoeksvoorstel  schrijven, een satelliet bouwen en deze testen. Dit is een projectwaar leerlingen kans krijgen om ervaring op te doen in het bouwen van een complex systeem waarin meerdere disciplines van belang zijn.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Op hun website bieden ze verschillende tools die kunnen passen bij een opdracht binnen bijvoorbeeld de waterbouw, grondwerk of civiele betonbouw. Je kunt hierbij denken aan een praktisch handvat voor duurzaam materiaalgebruik of een financieringswijzer energiezuinig (ver)bouwen.

Platform Talent voor Technologie

Als bron van de zeven werelden van techniek (voorheen bètawerelden), levert het Platform Talent voor Technologie daar ook ondersteunend materiaal bij, zoals korte video’s om de werelden te introduceren en bijbehorende lesmateriaal. Let op: het PTvT heeft de indeling van de werelden in 2019 iets aangepast waardoor ze niet meer 100 procent in lijn zijn met de beschrijvingen in het huidige examenprogramma.

Kenteq

Kenteq is er voor iedereen die techniek in het onderwijs een warm hart toedraagt. Zij hebben meer dan 5.000 actuele leeronderwerpen online staan. Of het nu gaat over bijvoorbeeld elektrotechniek, PIE of procestechniek. Wellicht zit er iets tussen wat je kan helpen bij het ontwikkelen van je eigen lesmateriaal.

Wij Techniek

Wij Techniek is de nieuwe naam van OTIB. Ze zijn er voor alle vakmensen in de techniek. Wij Techniek stimuleert de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Wie weet kunnen zij je verder helpen bij vragen over bedrijven in de regio en zelfs op landelijk niveau.