B4.6 Kwaliteit leveren

14 augustus 2020

De kandidaat kan in de context van technologische toepassingen kwaliteit leveren.

Hij kan de kwaliteit bewaken aan de hand van het programma van eisen en de opdrachtgever eventuele verbeteringen voorstellen.

Typering

In eindterm A7​​ is omschreven dat leerlingen moet kunnen reflecteren op de kwaliteit van hun eigen werk. In deze eindterm gaat het er om die kwaliteit af te zetten tegen de eisen van opdracht en opdrachtgever. Er zijn dus een duidelijke criteria die uit de opdracht voortvloeien waaraan voldaan moet worden. En het is aan de leerling zelf om dat te bewaken.

Uitwerking

​Als je in je beroep een opdracht krijgt van een klant of leidinggevende is het belangrijk dat die helemaal goed uitgevoerd wordt. Deze eis van 100% goed wordt door techniekdocent​ Peter van Gemert van O.R.S. Lek en Linge in Culemborg aldus verdedigd: "Als je je banden laat vervangen bij de garage en een van de vier wielen loopt er na drie kilometer af, dan zeg je ook niet, 'toch een 7.5, want drie waren er wel goed'. Een opdracht is dus 'goed' of 'nog niet af'.
Leerlingen ontwikkelen een neus voor kwaliteit niet vanzelf. Regelmatige feedback van docent, opdrachtgever of medeleerlingen helpt hierbij, liefst in combinatie met duidelijke 'succescriteria wanneer een product of proces' in orde is. De term 'succescriteria' wordt veel gebruikt bij formatief evalueren​​.  ​

Beoordeling

Voor de beoordeling van deze competentie zijn door SLO rubrics ​​​​​​​​​​​ontwikkeld.​

Voorbeelden

Een voorbeeld van een programma van eisen staat in een opdracht van Enexis, gemaakt door het Newman college en gaat over het voorkomen van kabeldiefstal.

Opdracht

Bedenk en maak een hulpmiddel waarmee  je voorkomt dat er op de werkplek kabels van de haspels gestolen kunnen worden op het moment dat er niet gewerkt wordt.

Programma van eisen

  • Het ontwerp bestaat uit een technische tekening en een prototype.
  • Het hulpmiddel is geschikt voor verschillende kabels en haspels.
  • Het hulpmiddel is bestand tegen weersinvloeden.
  • Er is een duidelijke handleiding bij het ontwerp.


De leerling weet wat hij moet opleveren en waaraan de opdracht moet voldoen. Aan de hand van een programma van eisen kan de opdrachtgever gericht feedback (verbetervoorstellen) geven zodat de leerling de kwaliteit eventueel kan verbeteren.

Een tweede voorbeeld van een programma van eisen st​​aat in de opdracht Meubeldesign van Bèta Challenge.

Fase 2 voorbereiding T&T