B4.2 Onderzoeken en probleem oplossen

17 mei 2021

De kandidaat kan in de context van technologische toepassingen onderzoeken en probleem oplossen.

Hij kan:

  • systematisch onderzoek doen naar de werking van technologische toepassingen en daarvan verslag doen;
  • uit meerdere informatiebronnen, waaronder de opdrachtgever, de informatie verzamelen om tot een of meerdere oplossingen voor een probleem te komen, waarbij ten minste één technologie wordt toegepast.

Typering

Net als samenwerken (eindterm B4.1) zijn de vaardigheden 'onderzoeken' en 'probleem oplossen' elders uitgewerkt als algemene vaardigheid voor een aantal vakken (zie de links), maar deze eindterm b.4.2 spitst zich toe op Technologie en toepassing. Dat wil zeggen onderzoek doen naar technologische toepassingen en het problemen in de opdracht van de opdrachtgever oplossen.
Het eerste ​​​betekent in dit kader vooral oriënterend onderzoek: hoe werkt een bepaalde technologie, wat kun je ermee en wat zijn randvoorwaarden, mogelijkheden en beperkingen?
Ook het tweede is van belang bij een goede oriëntatie op de opdracht: welke mogelijkheden en alternatieven zijn er om een probleem op te lossen als dit zich voordoet. Het is dan zaak om meerdere bronnen van informatie te gebruiken: boeken, internet, experts en niet te vergeten de opdrachtgever zelf.

Het uitvoeren van een opdracht in één van de zeven bètawerelden brengt vaak het kennismaken met nieuwe technologieën met zich mee. ​​Het onderzoeken van zo'n technologie is dan ook meteen te koppelen aan eindterm C5, waar het gaat om het toelichten van technologische toepassingen in die werelden.

Uitwerking

Een leerling die deze eindterm beheerst kan​:

  • een vraag of opdracht vanuit meerdere invalshoeken onderzoeken;
  • de juiste vragen aan een opdrachtgever stellen om informatie te verkrijgen​;
  • hoofd- en bijzaken onderscheiden;
  • uit een veelheid van gegevens de belangrijkste informatie halen om tot de kern van een probleem te komen;
  • gebruik maken van bestaande technologische kennis;
  • de informatie analyseren en tot een technologische oplossing komen.

Beoorde​​​​ling

Voor de beoordeling van deze competentie zijn door SLO rubrics ​​​​​​​​​​​ontwikkeld.​

Voorbeelden

Hoe een o​​nderzoek deel kan uitmaken van een opdracht voor T&T wordt geïllustreerd met twee voorbeelden.

Pilotschool Stedelijk Dalton College in Alkmaar heeft de opdracht 'Leskist Bioplastic' ontwikkeld, waarin leerlingen ​​o.a. een plastic moeten ontwikkelen dat geschikt is om de gebruikers van de leskist (basisschoolleerlingen) mee te geven. Daarvoor doen ze onderzoek hoe ze de eigenschappen van plastic kunnen aanpassen.​

Je onderzoekt of je de plastics zo kunt aanpassen dat ze aan de eisen voldoen.

  • zoek dus of je door verandering van de samenstelling de plastic sneller kunt laten drogen.
  • bedenk een vorm/manier, waar-in/-mee de leerlingen kunnen variëren, maar die toch leuk bij het project past, om het project af te ronden/de leerlingen iets mee te kunnen geven.

​Pilotschool Ubbo Emmius heeft samen met diverse bedrijven een opdracht Energiepark Stadskanaal ontwikkeld. Leerlingen gaan daarbij onderzoek doen naar de werking van technologische toepassingen, analyseren de uitkomsten en komen tot een oplossing. Hieronder een voorbeeld van de deelopdracht Windmolens.

Opdracht windmolens T&T