B4.1 Samenwerken en overleggen

14 augustus 2020

De kandidaat kan in de context van technologische toepassingen samenwerken en overleggen.

Hij kan:

  • anderen stimuleren om hun opvattingen en ideeën over technologische toepassingen in te brengen om samen tot een plan van aanpak te komen;
  • zich verplaatsen in het standpunt van anderen over de ontwikkeling en het gebruik van technologie.

Typering

Samenwerken en overleggen (eindterm A8) krijgt bij T&T een specifieke invulling zoals verwoord in bovenstaande eindterm. Bij T&T is samenwerken specifiek gericht op het samen ontwikkelen en toepassen van technologie. Bij het werken aan een opdracht voor een opdrachtgever is het de bedoeling dat de inbreng van alle teamleden actief gezocht en gewaardeerd wordt. Niet alleen wordt van alle teamleden verwacht dat zij hun visie op de technologische oplossing van de opdracht inbrengen, maar ieder teamlid moet ook de anderen stimuleren dat te doen. En vervolgens samen tot een plan komen.
En dat is dan - als het goed is - niet ergens een compromis in het midden kiezen, maar samen alle kanten belichten en echte aandacht opbrengen voor het gezichtspunt van de ander om samen de optimale aanpak te vinden.​​​​

Uitwerking

​Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk uit? Dat zal zeker in de oriëntatie- en brainstormfase van een opdracht zijn plaats moeten krijgen. Actieve werkvormen kunnen daarbij behulpzaam zijn, zoals samen een mindmap maken (zie bijvoorbeeld Hoedoe of deze demo van YouTube) of brainstormen (zie bijvoorbeeld Leren.nl of Carrièretijger).

​Beoordeling

Voor de beoordeling van deze competentie zijn door SLO rubrics ​​​​​​​​​​​ontwikkeld.

Voorbeelden

In de opdracht Aardgasvrij wonen moet in​​ de oriëntatiefase door leerlingengroepjes een mindmap gemaakt worden. Typisch een opdracht waarbij samenwerken essentieel is.

​Overleg ​met je groepje en maak een mindmap over alternatieven voor het koken op aardgas.​

Pilotschool Het Markland in Zevenbergen heeft voor de opdracht Leskist een voorbeeld van een groepsopdracht waarin leerlingen moeten samenwerken.​

Fase 1 orienteren T&T

Bij het maken van afspraken over het samenwerken komen de kwaliteiten van groepsleden in beeld voordat de taken worden verdeeld. Kwaliteiten in kaart brengen