D2 Loopbaandossier

14 augustus 2020

De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen in de vorm van een loopbaandossier.

In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties’. In het loopbaandossier worden bij de uitgevoerde activiteiten de volgende punten beschreven:

  1. de beoogde doelen;
  2. de resultaten;
  3. de evaluatie;
  4. welke vervolgactiviteiten gepland zijn op basis van de opgedane ervaringen en de daarbij horende conclusies.

Typering

De betekenisvolle ervaringen die de leerling tijdens de T&T activiteiten opdoet, moet verwerkt worden in een loopbaandossier. In een loopbaandossier kan de leerling voor zichzelf en voor anderen zijn ontwikkeling zichtbaar maken.
De ontwikkeling die de leerling doormaakt, is van invloed op de leerloopbaan van de leerling. De leerling laat in het loopbaandossier door concrete resultaten zien aan welke doelen hij gewerkt heeft, wat het resultaat was, wat hij/zij daarvan vond en welke gevolgen dat heeft voor het vervolg van de opleiding.


Uitwerking

Scholen moeten keuzes maken over de vorm, de inhoud, het gebruik, de functie in relatie tot de vervolgopleidingen en het beheer. Hoewel de papieren portfolio nog steeds bestaat, zal er in de praktijk in toenemende mate gedacht worden aan een digitaal systeem. Sommige scholen gebruiken het administratiesysteem van de school en andere scholen gebruiken een methode.

De komende jaren zullen er meer ervaringen met loopbaandossiers verzameld en gedeeld worden.


Beoordeling

LOB moet getoetst worden in het schoolexamen. Dit betekent dat LOB in het PTA moet worden uitgewerkt. De beoordeling van het loopbaandossier kan daarin een plaats krijgen.


ander eindterm deel D