D1 Loopbaancompetenties

13 december 2019

De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met loopbaancompetenties:

1. kwaliteitenreflectie (wat kan ik het best en hoe weet ik dat?);
2. motievenreflectie (waar ga en sta ik voor en waarom?);
3. werkexploratie (waar ben ik het meest op mijn plek en waarom?);
4. loopbaansturing (hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?);
5. netwerken (wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom?).

Typering

De leerling werkt op systematische wijze aan het ontwikkelen van loopbaancompetenties door levensechte, praktijknabije ervaringen op te doen en hierop te reflecteren. De ervaringen en de reflectie daarop gebeurt aan de hand van T&T opdrachten. In deze opdrachten komt de leerling in contact met beroepsbeoefenaren, dilemma's, realistische werkomgevingen en opleidingen. Tijdens reflectiegesprekken krijgt de leerling steeds meer inzicht in zichzelf en zijn mogelijkheden.

Uitwerking

Er zijn bij T&T veel activiteiten mogelijk om de leerling te laten werken aan zijn loopbaancompetenties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• bedrijfsbezoeken;
• excursies;
• bezoek en overleg met opdrachtgevers;
• bezoek en meelopen met beroepsopleidingen;
• werken aan levensechte opdrachten met (beroeps)dilemma's;
• samenwerken met medeleerlingen aan groepsopdrachten;

Reflectie op deze ervaringen is daarbij steeds de rode draad.