Deel D - LOB

13 december 2019

Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling vormen een belangrijk en onlosmakelijk deel van het examenprogramma T&T.

Het wordt beschreven op dezelfde manier als het LOB deel van de beroepsgerichte vakken en de theoretische leerweg.

Deel D omvat twee eindtermen (klik op het nummer):

D1​ Loopbaancompetenties​
D2​​ Loopbaandossier​