Portfolio

13 december 2019

In een portfolio kan een leerling een verzameling opbouwen van 'bewijzen' voor zijn competenties.

Bijvoorbeeld:

  • producten van opdrachten
  • reflectieverslagen
  • een procesbeschrijving (logboek) van de uitvoering van een opdracht
  • verslagen van bezoeken aan bedrijven
  • schriftelijke feedback van de docent of opdrachtgever

Het portfolio heeft als doel om op een georganiseerde manier de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk te maken. Maar naast de ontwikkelingsfunctie kan het ook gebruikt worden om op een gegeven moment de balans op te maken en een rol te spelen bij de eindbeoordeling, in een eindgesprek.
Een derde functie van een (deel van het) portfolio kan presentatie zijn (een zogenaamd 'showcaseportfolio',  bijvoorbeeld bij de overstap naar het vervolgonderwijs of bij sollicitatie.

Eindgesprek​

​Als leerlingen in de loop van leerjaar 3 en 4 hun ontwikkeling van competenties hebben bijgehouden in een portfolio, kan dat de basis vormen voor een eindgesprek.

Voorbe​​elden

​​Bij de downloads vind u een voorbeeld van het Over -Y College in Amsterdam van de voorbereiding die van de leerlingen gevraagd wordt voor een eindgesprek en hoe een leerlinge dat heeft gedaan. Let op: dit voorbeeld is gemaakt bij de competenties uit het examenprogramma van 2016. Voor het nieuwe programma moet het aangepast worden.

​​​​​​​​​​​​​