C5 Bètawerelden

5 augustus 2020

De kandidaat kan het gebruik van verschillende technologische toepassingen toelichten in de wereld van:

  • wetenschap en ontdekken, zoals op het gebied van techniek, energie, materie, geneeskunde, land- en tuinbouw en ten behoeve van onderzoek;
  • water, energie en milieu, zoals op het gebied van de waterhuishouding, energievoorziening, energiegebruik, leefbaarheid, natuurbeheer en duurzaamheid;
  • mobiliteit en ruimte,​ zoals op het gebied van de vervoer, verkeer, landschap en bebouwde omgeving;
  • voeding en gezondheid, zoals op het gebied van de voedselproductie, voedselkwaliteit, welzijn van mensen, sport en ontspanning;
  • geld en handel, zoals op het gebied van virtueel geld, (digitale) bankzaken en detailhandel;
  • mens en medisch​, zoals op het gebied van gezondheidszorg: preventie, verzorging, ziekten, genezing en revalidatie;
  • leefstijl en vormgeving, zoals op het gebied van inrichting van woon- en werkomgeving, gebruiksvoorwerpen en industriële producten.

Uitwerking

De bètawerelden worden hiernaast kort beschreven met daarbij voorbeelden van opdrachten die in die wereld zijn uitgevoerd. Een filmische compilatie van de werelden vind je op YouTube. Er zijn ook filmpjes van elke bètawereld afzonderlijk. De links daarnaar staan in onderstaande tabel. Die kun je gebruiken om zo'n wereld te introduceren bij de leerlingen of hun ouders.

De naamgeving van de bètawerelden in die filmpjes en in het examenprogramma verschillen enigszins, maar dezelfde werelden worden bedoeld.

Naamgeving
naam in examenprogramma naam bij 'exact wat je zoekt'
Wetenschap en ontdekken Science en Exploration
Water, energie en milieu Water, Energie en Natuur
Mobiliteit en ruimte Mobiliteit en Ruimte
Voeding en gezondheid Voeding en Vitaliteit
Geld en handel Market en Money
Mens en medisch Mens en Medisch
Leefstijl en vormgeving Lifestyle en Design