C4 Materialen

13 december 2019

De kandidaat kan de eigenschappen van materialen benoemen en kan deze in verband brengen met gebruikerseisen en met functies van onderdelen van technologische toepassingen.

Typer​ing

Materiaalkennis is bij veel ontwerpen erg​ belangrijk. En de relatie tussen de eigenschappen van een materiaal en het gebruik ervan is van wezenlijk belang bij technologische toepassingen.

Toch staat hier geen lijstje met welke materialen en hun eigenschappen gekend moeten worden. Dat is namelijk afhankelijk van de toepassing en daarmee afhankelijk van de opdracht waaraan door de leerlingen gewerkt wordt. Dát ze iets van materialen en hun eigenschappen zullen moeten leren is duidelijk, maar wélke materialen dat dan zijn niet.

Uitwerking​​

Bij veel opdrachten worden tastbare voorwerpen gebruikt of gemaakt. Die voorwerpen zijn gemaakt van materialen. Die materialen zijn vaak gekozen vanwege de eigenschappen die die materialen hebben.
Bij veel opdrachten kan dan ook de relatie gelegd worden tussen de functies van een voorwerp en de materialen waarvan het gemaakt is. Het is voor deze eindterm belangrijk om dat meer dan eens expliciet te (laten) doen.

Beoord​​​​​​eling

​Omdat er geen voorgeschreven lijst met materialen en hun eigenschappen is, hoeven leerlingen​​​​​​ die ook niet in hun hoofd te prenten om ze bij een toets te kunnen reproduceren. Het gaat erom dat ze bij het uitvoeren van een opdracht relaties kunnen leggen tussen de functies van een ontwerp en de daaruit voortvloeiende eisen en de eigenschappen van de te gebruiken materialen. Dus dat ze de keuze van de in hun opdracht gebruikte materialen kunnen verantwoorden.
Een verslag kan (mede) daarop beoordeeld worden.​

Voorbee​​​ld

Binnen het Bèta Challenge Programma is in samen​​werking met Bouwend Nederland een opdracht (in wedstrijdvorm) ontwikkeld voor het ontwerpen van een ​Tiny House. Eén van de punten in het programma van eisen betreft de gebruikte materialen.

Programma van eisen

  • (...)
  • Voor het casco moeten duurzame bouwmaterialen worden gebruikt die het milieu en de omgeving zo min mogelijk belasten.

Voorbereiden

  • (...)
  • Maak een overzicht van geschikte bouwmaterialen voor een modulaire casco tiny house. Let daarbij op relevante eigenschappen zoals duurzaamheid, gewicht, isolatiewaarde, sterkte, weersbestendigheid, enzovoorts.
  • Maak een overzicht van technieken die jullie kunnen gebruiken om modulaire elementen met elkaar te verbinden.​

TinyHouse