C3 Waarden, innovatie, risico

13 december 2019

De kandidaat kan waarden als duurzaamheid, innovatie, risico en sociale interactie bij het gebruik van technologische toepassingen benoemen.​

Ty​pering

Technologische toepassingen​​ vinden niet plaats in een vacuüm. Er is altijd sprake van een omgeving die invloed heeft op de ontwikkeling van die technologie. Zowel bij de aanleiding als bij de ontwikkeling en toepassing van (nieuwe) technologieën spelen de zaken die in de eindterm genoemd worden. Een paar voorbeelden van vragen die daarbij aan de orde kunnen komen:

  • ​waarden als duurzaamheid: wordt er gestreefd naar zuinig omgaan met grondstoffen en energie, kan het product na gebruik makkelijk gerecycled worden; gaat het lang mee?
  • andere waarden: wordt er naar gestreefd om de kosten laag te houden, zodat het voor veel mensen bereikbaar wordt?
  • innovatie: worden er nieuwe materialen of technieken gebruikt; is er sprake van een nieuw, creatief idee; kun je er dingen mee doen die eerder onmogelijk waren?
  • risico: brengt het productieproces of het gebruik risico's voor mens en milieu met zich mee, is het een economisch risicovol product (is er wel een markt voor)?
  • sociale interactie: is het voor individueel gebruik of gebruik je het samen; is een uitgebreide instructie of gebruiksaanwijzing nodig?

​​​Uitwerking

In een opdracht kunnen deze aspecten een plek krijgen in bijvoorbeeld het programma van eisen en de verantwoording van de keuzes die daarin gemaakt zijn. Hoe duur mag het zijn, of welke risico's moeten zo mogelijk beperkt worden? Ook bij de reflectie op het proces en product van de opdracht kan het aan de orde komen. Hoe innovatief is het en hoe duurzaam?

Beoordeling​​​​

Hierbij kan gedacht worden aan beoordeling volgens een of meer van deze waarden (hoe duurzamer en economisch rendabeler, hoe beter). Maar ook het reflecteren op de invloed van waarden op het proces en product kan een punt van beoordeling zijn: in hoeverre heb je verschillende waarden mee laten spelen in de opdracht (hoe heb je je ingespannen om de risico's beperkt te houden?).

​​Voorbeelden

Een mooi voorbeeld is de opdracht Containerwoning die het Jeroen Bosch college samen met H.Ek Installatiemaatschappij heeft ontwikkeld. Hier gaan de leerlingen een duurzame innovatieve woning ontwerpen.Afbeelding JBC

In de opdracht krijgen leerlingen te maken met bovengenoemde aspecten zoals duurzaamheid, innovatie en sociale interactie.

Projectinformatie

Situatie
Wonen hoeft niet duur te zijn. Er ontstaan steeds meer initiatieven om op een alternatieve manier goedkoop en duurzaam te wonen. Vanuit deze gedachte is ook het idee voor containerhuizen ontstaan.