C2 Technologische ontwikkelingen

13 december 2019

De kandidaat kan voorbeelden geven van technologische en innovatieve ontwikkelingen en kan toelichten wat de wisselwerking is tussen technologie en samenleving.​

Typering​​​​​​​​​

Als leerlingen een opdracht uitvoeren in een van de bètawerelden zullen ze daar in aanraking komen met de actuele stand van zaken en ontwikkelingen ​die eraan zitten te komen. Het is de bedoeling dat ze dan hun ogen en oren goed de kost geven en kennis nemen van die ontwikkelingen. Dan kunnen ze er desgevraagd ook voorbeelden van geven.
Bij het ontwikkelen van technologieën is er altijd sprake van een wisselwerking met de samenleving. Er is een vraag - al dan niet gecreëerd - waar de technologie een antwoord op probeert te zijn. Of er is een nieuwe uitvinding die zijn weg zoekt naar de gebruikers.

Uitwerking​​

Het is van belang dat leerlingen kunnen aangeven met welke technologieën ze in aanraking zijn geweest.
Bij opdrachten is het relevant en zinvol ​om de vraag te stellen wat de maatschappelijke achtergrond van de vraag is​. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een flat voor je opa en oma de vraag stellen waarom het belangrijk gevonden wordt dat ouderen lang zelfstandig blijven wonen. Of waarom zelfs een winkeltje in gezonde drankjes steeds nieuwe producten nodig heeft om te blijven voortbestaan.​

Beoord​​​​​​eling

​Het is niet de bedoeling van deze eindterm dat de leerlingen voorbeelden in hun hoofd gaan prenten om ze bij een toets te kunnen reproduceren. Het gaat erom dat ze bij het uitvoeren van een opdracht relaties kunnen leggen tussen het onderwerp van hun opdracht en ontwikkelingen die in dat werkveld plaats vinden. Dus dat ze hun opdracht - ook in hun verslag - in het kader van actuele ontwikkelingen kunnen plaatsen.
Een verslag kan (mede) daarop beoordeeld worden.

Voorbee​ld

Het Over-IJ-college, pilotschool voor T&T, heeft een opdracht ontwikkeld waarin het bedrijf Aurora Futura om een demonstratiemodel vraagt v​​oor allerlei innovatieve toepassingen van elektronica in huis.

Aurora Futura

Aurora Futura geeft optimaal comfort aan je woning of werkplek. Die alles voor je regelt waar jij niet aan denkt en waarbij jij op elk moment kan ingrijpen. Thuis of via je smartphone, waar je ook bent. Gebruiksgemak, sfeer, duurzaam energieverbruik en up to date veiligheid in en om je woning, winkel, restaurant of kantoor.

Ben je benieuwd wat we je kunnen bieden? Wat jij bedenkt, ontwerpen en regelen wij voor je met goed doordachte Smart Home oplossingen.

Opdracht

Aurora Futura  loopt er tegenaan dat klanten niet altijd goed kunnen inschatten wat “Smart home” voor hen kan betekenen. Ze zijn soms wat angstig voor de impact die het kan hebben op hun leven.

Jullie gaan in een groepje van maximaal vier leerlingen een model maken waarin duidelijk wordt wat Smart Home kan betekenen. Dit model moet écht werken.  Er moeten minimaal twee geautomatiseerde oplossingen worden gedemonstreerd. Je mag zelf bepalen welke materialen je gebruikt en welke techniek je gebruikt.