C1 Systemen met functies

13 december 2019

De kandidaat kan uitleggen dat een technologische toepassing opgevat kan worden als een systeem en kan van een (deel)systeem de functies van onderdelen benoemen en de werking uitleggen, waarbij hij input, output e​​n proces kan analyseren.​

​Typering

Elke technologische toepassing, of dat nu een apparaat, een algoritme of een softwarepakket is, kan beschouwd worden als een systeem dat uit deelsystemen bestaat. Een mobiele telefoon heeft o.a. een beeldscherm en een processor, een reclamecampagne kent een ontwerp, een ontwikkeling en een uitvoering. Het gaat om het onderkennen van de deelsystemen en hun onderlinge s​​amenhang. Zo vormt de output van het ene deelsysteem meestal de input van het andere.
Het doel is dat leerlingen in eigen woorden de werking van diverse technologieën kunnen beschrijven en toepassen en daarbij de samenhang van een systeem doorgronden.

​​​​Uitwerking

Om de onderlinge afhankelijkheid van deelsystemen te leren zien, kan da​ar​ bij verschillende, daartoe uitnodigende opdrachten​ nadruk op gelegd worden.​ Dan kan de opdracht bijvoorbeeld modulair opgebouwd worden waarbij het bijvoorbeeld ook zou kunnen dat verschillende groepen leerlingen elk aparte deelsystemen maken die op elkaar afgestemd moeten zijn. De onderlinge afhankelijkheid wordt dan heel concreet.

Beoordeling​​

Bij de beoordeling van zo'n opdracht kan het aansluiten van de verschillende deelsystemen een expliciet criterium zijn.​

Voo​​​rbeeld​

​Op het Lodewijk College in Terneuze​​​n, een pilotschool, is een opdracht 'Zwembadjes in eigen tuin' ontwikkeld. Daarin moet o.a. zwemwater onderzocht worden.

Deelopdracht

Onderzoek de pH-waarde van het zwembadwater en onderzoek met welke stof je het veilig kan verhogen en of verlagen.

  • Input; Water met een verkeerde pH (Hoe meet je dit?).
  • Verwerking; Voeg iets toe (Welke stof en welke concentratie?) in de goeie concentratie.
  • Output; Water met een goede pH (Wat is een goeie pH waarde?).