Deel C - Kennis

14 augustus 2020

Deel C van het examenprogramma T&T betreft een aanduiding van de soort kennis die binnen T&T aan de orde zou kunnen komen.

Het is geen opsomming van specifieke kennisinhouden, maar wil wel benadrukken dat T&T ook een kenniscomponent heeft.
Bij elke eindterm (klik op het nummer) wordt kort een kenschets gegeven hoe die eindterm geïnterpreteerd kan worden.
De beoordeling ervan gebeurt expliciet bij het beoordelen van de T&T opdrachten en eventueel bij het bespreken van het portfolio​.
Deel C omvat de volgende eindtermen:
De kandidaat kan …
C1 uitleggen dat een technologische toepassing opgevat kan worden als een systeem en kan van een (deel)systeem de functies van onderdelen benoemen en de werking uitleggen, waarbij hij input, output en proces kan analyseren.
C2 voorbeelden geven van technologische en innovatieve ontwikkelingen en kan toelichten wat de wisselwerking is tussen technologie en samenleving.
C3 waarden als duurzaamheid, innovatie, risico en sociale interactie bij het gebruik van technologische toepassingen benoemen.
C4 de eigenschappen van materialen benoemen en kan deze in verband brengen met gebruikerseisen en met functies van onderdelen van technologische toepassingen.
C5 het gebruik van verschillende technologische toepassingen toelichten in de zeven bètawerelden.

lees meer