A9 Hygiënisch werken

13 december 2019

De kandidaat kan hygiënisch werken.​

Typering

Hygiënisch werken​​​ is in een aantal beroepssectoren van groot belang, zoals in de zorg, de horeca en de voedingsindustrie. Daarom zal het ook bij opdrachten in bijvoorbeeld de bètawerelden Mens en medisch ​en Voeding en gezondheid een aspect kunnen zijn van opdrachten voor T&T. Maar ook in andere sectoren en bètawerelden is zorgvuldig werken met schadelijke stoffen en materialen belangrijk.

Hygiënisch werken betekent het voorkomen van de verspreiding van veroorzakers van ziekte (zoals schadelijke stoffen, bacteriën, schimmels, parasieten en virussen). Het is belangrijk voor de werknemer zelf (zoals bij het verzorgen van patiënten of het behandelen van wasgoed), maar ook voor anderen (zoals collega's, patiënten of klanten in de horeca). Daarbij gaat het om het nemen van maatregelen om geen ziektekiemen 'toe te voegen' ​(zoals handen wassen, schoon keukengerei gebruiken)​ en om het nemen van maatregelen om geen ziektekiemen te verspreiden (zoals omgaan met vuil wasgoed en afval). Het gebruik van persoonsbeschermende middelen (PBM), zoals mondkapjes en handschoenen, is bij hygiënisch en veilig werken van belang.

Uitwerking​​

​Bij opdrachten waarbij hygiëne een belangrijk aspect is moet daar natuurlijk expliciet aandacht aan besteed worden. Want ook een gesimuleerde beroepssituatie kan bron van ziektekiemen zijn. Veelal zal dat specifiek op de situatie gerichte aandacht zijn, wellicht enigszins veralgemeniseerd.

Beroepsopleidingen en platforms voor werkenden in de betreffende sectoren besteden uiteraard aandacht aan hygiënisch werken (zoals HACCP​ en Zorg voor Beter​). Dat kunnen bronnen zijn van materiaal om in T&T te gebruiken.

Beoor​​deling

Voor zover het belangrijk is in de opdracht zal het ook meegenomen worden in de beoordelingscriteria.​