A5 Rapporteren

13 december 2019

De kandidaat kan mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden; onder meer over de planning, voorbereiding, proces en product​.

Typering

Bij het rapporteren kan gedacht worden aan (o.a.) de volgende mogelijkheden:

  • een start van een les, een voortgangsoverleg​ of een overleg 'in de wandelgangen';
  • een mondelinge voordracht;
  • een productpresentatie met de bijbehorende documentatie en mondelinge toelichting;
  • een presentatie met gebruik van media (bijvoorbeeld audio, video, internet, ICT);
  • een presentatie in de vorm van enkele webpagina's;
  • een posterpresentatie met toelichting;
  • een geschreven verslag.

Uitwerking​​

Binnen T&T wordt grote betekenis toegekend aan het léren uitvoeren van opdrachten, daarom zal rapporteren niet alleen gaan over wanneer iets gepland is, wat er voorbereid is, wat er gedaan is en wat er geproduceerd is, maar ook over hoe het gedaan is. Bij rapporteren hoort dus ook reflecteren (eindterm A7​).
Uiteraard hoort bij rapporteren ook correct gebruik van de Nederlandse taal (eindterm A1​).

Beoordeling

​Veelal zullen mondelinge en schriftelijk rapportages beoordeeld worden, maar dan vooral op inhoudelijke criteria. Toch kan ook over de wijze van rapporteren een - in waarneembaar gedrag geformuleerd - criterium opgenomen worden bij een dergelijke beoordeling.​​