A4 Organiseren en plannen

13 december 2019

De kandidaat kan zelf activiteiten organiseren, deze binnen de beschikbare tijd plannen en daarbij de voortgang nauwlettend in de gaten houden.​

Typeri​ng

​Een leerling die kan organiseren en plannen ...

  • ontleedt een opdracht in fasen​;
  • formuleert doelen en prioriteiten voor zichzelf en anderen​;
  • maakt afspraken over te nemen acties (wie doet wat en wanneer);
  • onderscheidt hoofdzaken van bijzaken;
  • heeft een overzichtelijke agenda (bijvoorbeeld bij projectopzet en -planning);
  • plant met behulp van zijn agenda de eigen activiteiten;
  • houdt er rekening mee dat zaken kunnen tegenvallen;
  • treft in een onverwachte of verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen.

Bij plannen en organiseren zijn de zogenoemde executieve functies ​​van belang, dat zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. ​​

Uitwe​rking

Kunnen plannen en organiseren is complex. Het valt zeker voor een flink deel te leren, maar niet makkelijk. Opdrachten van T&T lenen zich er wel goed voor, want ze dagen leerlingen uit dit te doen. Doelen en prioriteiten formuleren, afspraken maken over taakverdeling en alles in de tijd plaatsen zijn zaken die geregeld gevraagd worden van leerlingen bij T&T. Die activiteiten kunnen hun plaats krijgen in een plan van aanpak (eindterm B2​) en dat kan weer als basis dienen voor het bijhouden van een logboek. ​​
Het is zeker zo dat een leerling ontwikkeling kan doormaken van veel ondersteuning (hulp) van docent bij begin leerjaar 3 tot grotendeels zelfstandig plannen & organiseren bij eind leerjaar 4.​

Bij samenwerken (eindterm B4.1​)  en omgaan met veranderingen en aanpassingen (eindterm B4.7​) is het kunnen plannen en organiseren zeker een positieve bijdrage die het samenwerkingsproces vooruit kan helpen.

​Beo​​ordeling

Deze eindterm kan bijvoorbeeld beoordeeld worden als onderdeel van de samenwerking in een team en van het proces van het uitvoeren van een opdracht (zie procesbeoordeling​).​