A3 Initiatief nemen

13 december 2019

De kandidaat kan zelf het initiatief nemen om plannen in acties om te zetten.

Typering​

Een leerling die initiatief neemt ...

  • anticipeert op verschillende situaties en kansen;
  • komt (als eerste) in beweging;
  • komt als eerste met ideeën of oplossingen;
  • onderneemt actie om de voortgang te versnellen;
  • vraagt uit zichzelf om informatie.

Uitw​er​king

Initiatief nemen zoals hierboven beschreven lijkt een persoonseigenschap die wellicht lastig te leren valt. Maar door te laten blijken dat initiatief gewaardeerd wordt, kunnen leerlingen wellicht drempels over die ze anders niet genomen zouden hebben.
Bij samenwerken (eindterm B4.1​) is het nemen van initiatief zeker een positieve bijdrage die het samenwerkingsproces vooruit kan helpen.

Beo​​ordeling

Deze eindterm kan bijvoorbeeld beoordeeld worden als onderdeel van de beoordeling van samenwerking in een team.​