A2 Informatie verzamelen, ordenen en weergeven

13 december 2019

De kan​​​didaat kan informatie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt verzamelen, ordenen en weergeven.​

Type​​ring

Deze algemene vaardigheid komt heel vaak van pas bij het maken van een opdracht. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden of onderbouwen van de opzet van een ontwerp. Vragen waar leerlingen dan voor komen te staan zijn:

  • Wat is er al bekend over …?
  • Waar vind ik ideeën voor ...?
  • Hoe weet ik of deze gegevens betrouwbaar zijn?
  • Welke informatie kan ik in mijn eigen verslag gebruiken en hoe doe ik dat?
Ook het ordenen van gegevens valt onder deze eindterm.​ Zoals het maken van een duidelijke tabel of grafiek met heldere bijschriften.

Ui​twerking

Bij elke opdracht oriënteren leerlingen zich op het onderwerp. Dat kan met door de docent of opdrachtgever verzamelde informatie, maar zoeken en ordenen van die informatie kan ook onderdeel van de opdracht zijn. Leerlingen moeten dan bijvoorbeeld op zoek naar inspirerende voorbeelden of informatie over materialen en hun gebruik en moeten die informatie toegankelijk maken voor hun teamgenoten en verwerken in hun (voortgangs)verslag.

​Beoordeling

Deze vaardigheid wordt alleen impliciet beoordeeld, dus bijvoorbeeld als onderdeel van de beoordeling van de oriëntatiefase van een opdracht of bij een posterpresentatie. Daarin kan 'informatie overzichtelijk weergeven' een van de beoordelingscriteria zijn.