A11 Omgaan met verschillen

13 december 2019

De kandidaat kan in een beroepssituatie omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht.​

Typering​​​

Van elke werknemer wordt verwacht dat hij of zij op de werkvloer kan omgaan met mensen met een andere culturele achtergrond of geslacht. Of je collega of klant een man of een vrouw is, van Turkse, Antilliaanse of oorspronkelijk Nederlandse afkomst is, het zou niet uit moeten maken voor de samenwerking. Maar dat doet het vaak wel en daar moet je dus mee leren omgaan.
Eigenlijk moet je als leerling in een klas natuurlijk ook met alle andere leerlingen kunnen omgaan, maar daar zijn de mogelijkheden voor ontwijken vaak groter.​

Voor de beroepssituatie gaat het in essentie om twee kwaliteiten:

  • ​goed kunnen samenwerken met collega's die anders zijn dan jij, elkaar aanvullen;
  • werken voor diverse klanten, bij wie je moet kunnen aansluiten.

Uitwe​rking

Omgaan met verschillen is niet hetzelfde als doen alsof er geen verschillen zijn. Bij omgaan hoort juist ook het respecteren van de verschillen die er zijn.
De website Carrièretijger ​formuleert het zo:

Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen - zoals leeftijd en huidskleur - en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. Als je goed om kunt gaan met diversiteit wil dat zeggen dat je om kunt gaan met heel verschillende mensen. Dit is niet zomaar een extraatje dat je inbrengt op je werk. Open staan en kunnen omgaan met verschillen hoort bij professioneel gedrag en verantwoordelijkheid nemen in je werk. En bovendien: is anders ook slechter? Is het zo erg als je collega slecht kan plannen, terwijl jij dat heel erg goed kan? Misschien is hij juist wel erg creatief, of heeft hij andere kwaliteiten die jij niet of minder hebt.

​Die website geeft ook aardige tips hoe je met diversiteit kunt omgaan.

Omgaan met verschillen tussen mensen is een aspect dat ook meespeelt bij het samenwerken aan opdrachten (eindterm B4.1​).

Beoord​eling

In de beoordeling kan het meegenomen worden als onderdeel van samenwerken (eindterm B4.1).