A10 Milieubewust handelen

13 december 2019

De kandidaat kan milieubewust handelen.​​

Typering​

​Milieubewust handelen is tegenwoordig in vrijwel elke beroepssector van belang. Omgaan met energie, grondstoffen en afval vraagt om bewustheid van hun effecten op het milieu. Binnen T&T gaat het uiteraard niet om het geven van een cursus milieukunde, maar het is wel van belang om het milieubewustzijn van de leerlingen in beroepssituaties te bevorderen​​.
Werken aan milieubewustzijn binnen T&T-opdrachten betekent dat er ook meteen gewerkt wordt aan eindterm C3 voor wat de duurzaamheid betreft.

Uitwerking​

Milieubewustzijn kan in veel opdrachten een aandachtspunt zijn. Bij het analyseren van een opdracht (eindterm B4.3), maken van een programma van eisen (eindterm B3​), een ontwerp en keuze van technologie (eindterm B4.4​) of de keuze van energiebron, materialen en/of middelen (eindterm B4.5 en eindterm C4), de mogelijkheden zijn legio. 
Leerlingen moeten in staat zijn om keuzes te overdenken en mondeling/schriftelijk kunnen verantwoorden.

Voorb​eelden

Een opdracht die zich op het terrein van duurzaam (her)gebruik van materialen, afvalscheiding of afvalverwerking begeeft, is Varen zonder fossiele brandstof.​ In de oriëntatie worden expliciet eisen gesteld met betrekking tot duurzaamheid.​

Beoordeling​

​Als milieueisen onderdeel van het programma van eisen zijn, kan impliciet daarmee ook het milieubewust handelen beoordeeld worden.​​ In hoeverre leerlingen in staat zijn om keuzes te overdenken en mondeling/schriftelijk te ​verantwoorden, kan ook expliciet meegenomen worden in beoordeling.