A1 Nederlandse taal gebruiken

14 augustus 2020

De kandidaat kan de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken.

Typering​​

Voor, tijdens en na een opdracht wordt er gecommuniceerd met docent, opdrachtgever en teamleden. Het is van belang dat dat op een heldere manier, in correct Nederlands gebeurt. Ook voor de vervolgopleiding en latere beroepssituaties is dat belangrijk. Het betreft o.a. het mondeling overleggen en presenteren en het schriftelijk communiceren via mail, (voortgangs)rapportages en verslag.

Uitwerking​

Bij de presentatie van het verrichte werk in een opdracht kan gedacht worden aan de volgende mogelijkheden (zie ook eindterm A5​):

  • een mondelinge voordracht;
  • een productpresentatie met de bijbehorende documentatie;
  • een presentatie met gebruik van media (bijvoorbeeld audio, video, internet, ICT);
  • een presentatie in de vorm van enkele webpagina's;
  • een posterpresentatie met toelichting;
  • een geschreven verslag.
Bij elk van deze vormen is correct gebruik van de Nederlandse taal (op het niveau van vmbo-tl: 2F​) belangrijk om te zorgen dat de 'boodschap' overkomt en het publiek niet afgeleid wordt door storende taalfouten.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor zaken als reflectieverslagen en leerlingdossiers.​
Overleg en afstemming met collega's van het vak Nederlands ligt hierbij uiteraard voor de hand. Zij kunnen duidelijk maken welk niveau van beheersing van het Nederlands van de leerlingen verwacht mag worden.

Beoordeling

​Het beheersen van deze vaardigheid kan bijvoorbeeld beoordeeld worden ​als onderdeel van de 'verzorging' van een van de bovenstaande presentatievormen.​