Het examenprogramma

15 juni 2021

Technologie en toepassing (T&T) is een schoolexamenvak in de gemengde en theoretische leerweg.

Het biedt de kandidaat een kader om binnen de context van de zeven bètawerelden competenties (vaardigheden, kennis en houding in een context) te ontwikkelen die van belang zijn voor doorstroom naar het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk. Aan de hand van levensechte opdrachten maakt de kandidaat kennis met de toepassing van technologie in het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding (LOB) is onderdeel van het programma.

Omschrijving technologie

In dit concept-​examenprogramma wordt onder technologie verstaan de doelgerichte, systematische toepassing van bètawetenschappelijke kennis voor de ontwikkeling van instrumenten, materialen, methodes en technieken, gedreven door de menselijke vraag.

De eigenheid van het schoolexamenvak Technologie en toepassing

Het schoolexamenvak Technologie en toepassing laat zich als volgt kenmerken:

  • Problemen die met (het toepassen van) technologie kunnen worden gereduceerd, vormen het kader voor een leer- en ontwikkelproces dat doorstroming naar het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk faciliteert.
  • De kandidaat voert levensechte opdrachten uit van regionale bedrijven en maatschappelijke instellingen, met een variatie in toepassingsvormen van technologie.
  • De zeven bètawerelden zijn de contexten waarbinnen de opdrachten worden uitgevoerd.
  • De kandidaat wordt uitgedaagd zelf oplossingen te vinden.
  • De kandidaat onderzoekt welke technologische toepassingsmogelijkheden er zijn.
  • De kandidaat maakt kennis met de toepassing van technologie.
  • De kandidaat ontwikkelt een ondernemende houding.
  • De kandidaat verkrijgt inzicht in eigen kwaliteiten, interesses, opleidings- en beroepsmogelijkheden.

Opbouw van het concept-examenprogramma

Het programma is opgedeeld in vier delen.

Deel A - Algemene vaardigheden

Deel B - Vakvaardigheden en competenties

Deel C - Kennis

Deel D - Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling