Positie van het vak in het vmbo

4 augustus 2020

Waarom eigenlijk het vak Technologie & Toepassing?

Veel gl/tl-leerlingen hebben baat bij een meer praktijkgericht ingericht curriculum. Op de vraag “waarom leer ik dit eigenlijk?” krijgen ze bij T&T direct antwoord. Ze zijn namelijk op zoek naar een technologisch antwoord op een vraag uit het bedrijfsleven.

Het programma van T&T kan in de bovenbouw als keuzevak worden aangeboden. De technologische kenmerken kunnen in alle vier de sectoren centraal staan waardoor het vak breed kan worden aangeboden. Of de vraag nu komt van een zorginstelling, een transportbedrijf of een snoepproducent, het creatieve proces om tot een oplossing te komen kan los staan van de uiteindelijke, mogelijk technische, uitvoering.

Doordat het examenprogramma praktijkgericht is wijkt het af van de traditionele examenprogramma’s binnen de gemengde en theoretische leerweg. Een groot gedeelte van het programma is gericht op de te ontwikkelen algemene en vakspecifieke vaardigheden. Deze vaardigheden zijn van belang voor de ontwikkeling van de leerling in het vervolgonderwijs en in de beroepscontext. Het is onvermijdelijk dat ze in de toekomst te maken krijgen met de toepassingen en ontwikkelingen van nieuwe technologieën. Door deze opzet slaat T&T een brug tussen het algemeen vormend karakter van de theoretische leerweg en het daarop volgende (beroeps)onderwijs.